Lørdag skrev DN at flere partier både på borgerlig og rødgrønn side ser på økt utbytteskatt som en mulighet for å ta inn noen milliarder til statskassen dersom formuesskatten kuttes kraftig. Det er ennå tidlig å si noe om utfallet av forhandlingene på Stortinget.