I høst er det igjen skrevet mye om internasjonale skatteunndragelser og -omgåelser, denne gangen knyttet til lekkasjene i de såkalte «Paradise Papers». Det er bra mediene setter søkelyset på skatteunndragelser og aggressiv skatteplanlegging, for det trengs å mobilisere en sterk opinion for å få til endringer.