Bård Bjerkholt

Kommentator i Dagens Næringsliv

Slik sørger staten for at store forskjeller i formue går hånd i hånd med små forskjeller i inntekt

Den norske stat er en storkapitalist, og innbyggerne får avkastningen.

Publisert: Oppdatert:

Kalle Moene retter skarp kritikk mot samfunnsøkonom Steinar Juel i debatten om økonomisk ulikhet.
Kalle Moene retter skarp kritikk mot samfunnsøkonom Steinar Juel i debatten om økonomisk ulikhet. (Foto: Elin Høyland)