Sist lørdag brukte professor Kalle Moene sin spalte i Dagens Næringsliv til å valse over samfunnsøkonom Steinar Juel.

Foranledning var et notat Juel hadde skrevet for tankesmien Civita, der han argumenterte for at de økonomiske formuesforskjellene i Norge ble mindre når man også tok med statens finansielle formue i regnestykket.

Dette synes Moene var så dumt at han hev Juel under dampveivalsen to ganger, først i en kronikk