Hovedstadens mektige utdannelsesdirektør Astrid Søgnen har hatt et sterkt kort oppi ermet. Vel er hun kanskje test- og resultatorientert, og muligens har hun en lederstil i røffeste laget. Men hun har alltid reddet seg inn på prestasjonene. Studie på studie har vist at grunnskoleelevene i Oslo gjør det bra. De scorer langt bedre enn snittet på nasjonale prøver og litt bedre på eksamener. Dessuten har grunnskolen i Oslo ifølge SSB utmerket seg med å være ekstra flink til å få hver elev til å prestere bedre, slik blant andre professor ved Universitetet i Stavanger Mari Rege har skrevet