Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, Torgeir Bruun Wyller, legger bredsiden til om de bedrøvelige tilstandene ved norske sykehus i et innlegg i DN tirsdag.

«Fagledelse basert på tillit til helsepersonellets yrkesetiske prinsipper er erstattet med mistillit, kvasimarked, bokholderitriks, omdømmebygging og rapporteringstyranni», skriver Wyller. Han skriver videre om en økende tendens til at helseledere inntar en autoritær lederstil «med overdreven vekt på ansattes lydighet og med en fryktkultur blant de ansatte som resultat.»