Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup kom skjevt ut i arbeidet med hvordan 35 milliarder bistandskroner skal forvaltes bedre.

De to Høyre-statsrådene foreslo i slutten av mai at Norad skulle reduseres til å drive med teknisk tilskuddsforvaltning – det vil si utbetalinger, kontroll, evaluering og rapportering. En arbeidsgruppe ledet av den erfarne bistandsbyråkraten Hege Hertzberg skulle så finne ut hvordan dette best kunne gjøres. Med i gruppen var også Norads direktør, tre ekspedisjonssjefer i UD, samt en ekstern – Dag Mejdell, mest kjent som tidligere konsernsjef i Posten.