DN skrev denne uken om en ny aktivitetsindikator for norsk økonomi. Flere uker før andre kvartal er omme, og rundt tre måneder før Statistisk sentralbyrå legger frem kvartalsvise nasjonalregnskapstall, forteller denne indikatoren at veksten nå er på vei opp.

Det spesielle med indikatoren, som lages av Handelshøyskolen BI og har fått navnet Financial News Index, er at den bokstavelig talt er bygget på en stabel med aviser.