Bård Bjerkholt

Kommentator i Dagens Næringsliv

Fire grunner til at myndighetene ikke trenger å forhaste seg med å gi grønt lys for mer vindkraft

Det kan bli for mye av det gode.

Publisert: Oppdatert:

For Norges del kan vindkraft være et nytt supplement til vannkraften fordi det blåser mest om vinteren når det er lite tilsig i vannmagasinene og når etterspørselen etter strøm er høyest.
For Norges del kan vindkraft være et nytt supplement til vannkraften fordi det blåser mest om vinteren når det er lite tilsig i vannmagasinene og når etterspørselen etter strøm er høyest. (Foto: Kent Skibstad)