På nattbordet: Beslutninger og risiko

Science fiction, vedhugst og adferdsøkonomi.

Publisert: Oppdatert:

Ask Helseth Alder: 29 Stilling: Service designer, Scandinavian Design Group
Ask Helseth Alder: 29 Stilling: Service designer, Scandinavian Design Group