Ber Luxembourg om hjelp

Skatteetaten vil be skattemyndighetene i Luxembourg om opplysninger. For bankkundene kan det allerede være for sent å be om skatteamnesti.

Publisert: Oppdatert:

– På generelt grunnlag kan vi si at når vi er kjent med at skattyter er blitt advart om medieoppslag, så vil det påvirke vår vurdering av om skattyter kommer frivillig eller ikke, sier Jan Magnus, som er direktør for rettsavdelingen i Skatteetaten.
– På generelt grunnlag kan vi si at når vi er kjent med at skattyter er blitt advart om medieoppslag, så vil det påvirke vår vurdering av om skattyter kommer frivillig eller ikke, sier Jan Magnus, som er direktør for rettsavdelingen i Skatteetaten. (Foto: Per Ståle Bugjerde)