Teekay Petrojarl er det nye navnet på PGS-utskilte Petroljarl etter at selskapet ble kjøpt av kanadiske Teekay.

Til tross for at selskapet hadde økt produsjon fra sin flåte av flytende produksjons og lagringsfartøyer (FPSOer) i kvartalet, ble det et tap i kvartalet. Utbetalinger av bonuser, utgifter til konsulenter og rådgivere, høyere drivstoffutgifter og kostnader relatert til oppheving av opsjonsprogrammet, satte sitt preg.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2005, sank inntektene og kostnadene økte i fjerde kvartal 2006.

Større regularitet i produksjon i kvartalet sørget for at det totale produksjonsvolumet fra selskapets FPSOer økte med 25 prosent til 95.519 fat daglig i snitt sammenlignet med tredje kvartal.