Det går mot en opptrapping i kampen mot utenlandske spillselskaper som opererer i Norge.

Kulturminister Thorhild Widvey mottok i dag en rapport fra et ekspertutvalg, ledet avdirektør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet, om pengespillenes fremtid i Norge. Der foreslås det flere aggresive grep for å redusere utenlandske spillselskaper plass i det norske markedet.

Det norske pengespillmarkedet utgjør i dag cirka 50 milliarder kroner, hvorav mellom 11 og 15 av disse går til pengespill i utlandet.

Vil forby tv-reklame

Blant tiltakene som foreslås er et forbud mot reklame på norske tv-kanaler for utenlandske spillselskaper.

– Det bør blir satt igang prosedyrer etter tv-direktivet for å stanse reklame på norsk tv for utenlandske spillselskaper uten løyve i Norge, skriver ekspertutvalget i sin rapport til Kulturdepartementet.

Utvalgets forslag er altså å teste lovligheten av spillselskapenes reklamer innenfor dagens lovverk. Den såkalte omgåelsesparagrafen sier blant annet at «direktivet åpner for at mottakerlandet kan iverksette «egnede tiltak» dersom den aktuelle kringkasteren har etablert seg i senderlandet med den hensikt å omgå de strengere regler som gjelder i mottakerlandet».

Med selskaper uten løyve menes så godt som alle andre enn Norsk Tipping, Rikstotto og en del bingovirksomhet i Norge.

– Uaktuelt å bruke statlig eierskap

Et av de mer drastiske forslagene til utvalget, er å benytte seg av statens eierskap i Telenor, som igjen eier både Riks-TV og Canal Digital.

Utvalget foreslår å «aktivt bruke (statens journ. anm) direkte og indirekte eierskap i medie- og tv-selskap som et virkemiddel for å oppnå de samlede og overordnede målene i pengespillpolitikken».

– Uaktuelt, var kulturministerens kontante svar knappe minutter etter at hun offisielt hadde fått rapporten i hendene.

Liberaliseringsulten regjering mot kontrollsøkende utvalg

For når det kommer til spørsmålet om hvorvidt utvalgets forslag vil bli realiteter, er det verdt å merke seg at mellom oppnevnelsen av utvalget og fremleggelsen av konklusjonen, har Norge byttet regjering. 

Rapporten ble bestilt av Widveys forgjenger, Hadia Tajik (Ap), som ville ha et utvalg til å se på hvorvidt utenlandske pengespill utfordrer den norske monopolmodellen og om gjeldende lovgiving er tilstrekkelig for å regulere nye former for pengespill.

Solberg-regjeringen har på sin side tatt til orde for en utredning av konsekvensene av en mulig liberalisering av spillpolitikken i Norge.

Ut av Oljefondet

Samtidig som staten forsøker å begrense utenlandske spillselskapers posisjon på det norske markedet, tjener staten penger på investeringer i flere av de samme selskapene, gjennom Oljefondet.

Et av forslagene fra ekspertutvalget er at Oljefondet nå bør avstå fra å investere i pengespillselskaper «som norske styresmakter har slått fast at driver ulovlig virksomhet i Norge».

KrF har i flere år krevd at spillselskaper som Ladbrokes, Unibet og Betsson settes opp på Etikkrådets liste over selskaper oljefondet ikke bør investere i.

DN skrev allerede i 2009 om hvordan Oljefondet den gang hadde aksjer for over 440 millioner kroner i ulike spillselskaper

– Dette er selskaper som har en uetisk forretningsdrift og som spekulerer i folks skjebner. Regjeringen har gått hardt ut mot denne typen selskaper, derfor blir disse investeringene komplett uforståelige. Her møter regjeringen seg selv i døren, sa daværende finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i KrF.

Finansdepartementet har også tidligere innrømmet at oljefondets investeringer i spillselskapene representerer et dilemma. Kulturministeren varslet allerede under overrekkelsen av rapporten, at hun vil sende utvalgets forslag om Oljefondet videre til Finandsdepartementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.