Onsdag 13. februar 2013 var en lykkens dag for en sunnmøring. Han kunne innkassere hele 1,6 millioner kroner på nettspillet Fruit Case. 579.000 kroner av gevinsten ble overført til mannens samboer. I tillegg ble 470.000 kroner satt inn på en sperret konto til dekning av skatt på milliongevinsten. I utgangspunktet må en betale 28 prosent skatt på gevinster vunnet i utlandet.  Det ble avtalt med banken det skulle settes en sperre på skattekontoen og at begge samboerne personlig måtte møte i banken for å få tilgang på midlene på kontoen.

Spilte bort 470.000 kr

I april tok mannen kontakt med Sparebanken Møre for å få frigjort midlene på skattekontoen. Det gjorde at banken opphevet sperringen og mannen nektet samtidig banken å informere hans samboer om dette. I tiden etterpå spilte mannen bort beløpet på 470.000 kroner.

Samboerparet klaget så Sparebanken Møre inn for Finansklagenemnda. Paret mente at det var banken som må bære ansvaret for at det ikke fulgte opp sperringen på skattekontoen og muliggjorde at mannen fikk tilgang på midlene og senere spilte dem bort. Banken selv skriver til nevnden at det mente at mannen kunne fjerne sperren ettersom han var eier av kontoen og eier av midlene på kontoen.  

Opptrådte i strid med avtale

I en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda får samboerparet fullt medhold.

– Det synes nå ikke å være noen uenighet om at det ble avtalt mellom de tre partene – de to klagerne og banken – at det skulle legges inn en sperre på disponering av kontoen, ved at klagerne måtte opptre sammen ved personlig fremmøte i banken (signatur fra begge) ved uttak fra eller annen disponering av midler på kontoen, skriver nemdna i en enstemmig avgjørelse.

Nevnden skriver videre at banken opptrådte i strid med den avtalte ordningen ved å la kontohaveren disponere kontoen alene ved uttak.

- Nevnden mener at banken i denne saken ikke skulle ha godtatt kontohaverens krav om oppheving av den sperren som han selv hadde medvirket til å etablere, og som innebar at kontoen kun skulle disponeres i fellesskap med samboeren, heter det.

Vurdererer søksmål

Nevndens konklusjon er at Sparebanken Møre må sette inn 470.000 kroner på den sperrede kontoen. Nevnden mener at hva de to klagerne så velger å bruke pengene på, har ikke banken noe med. 

Informasjonssjef Cecilie Myrstad i Sparebanken Møre sier at det har merket seg avgjørelsen fra Finansklagenemnda og at det normalt følger nemndas avgjørelser.

– Når det gjelder dene saken har vi ikke tatt noen avgjørelse enda. Vi forholder oss til  svarfristen til nevnden som er den 18. januar.

Sparebanken Møre har allerede varslet kunden om at han kan bli saksøkt med det formål å kreve pengene tilbakebetalt, hvis banken ble pålagt å gjenopprette saldoen på den sperrede kontoen.

– Vi vil nå diskutere denne saken ordentlig og avgjøre hva vi skal gjøre innen fristen, sier Myrstad.

 

Syden-turister vant mot banken dnPlus

Du kan få ansvaret for kortsvindel  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.