– Unødvendig strenge kapitalkrav truer Silvers fremtid. Vi appellerer nå til regjeringen om å bruke handlingsrommet den har for å gi oss tidsbegrenset dispensasjon fra Solvens II-regelverket, ellers har vi ingen mulighet til å opprettholde virksomheten, sier styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Silver Pensjonsforsikring.

Kan tape pensjon

Selskapet som feirer tiårsjubileum i år, har rundt 20.000 kunder og forvalter fripoliser for rundt åtte milliarder kroner. Disse kundene kan i verste fall oppleve at fripolisen – og dermed fremtidig pensjonsutbetalinger – blir mindre verdt dersom Silver må avvikle.

Dramatikken i budskapet fra administrerende direktør Mikkel Berg og styrelederen er reell, bedyrer de.

Årsaken er innføringen av det nye EU-regelverket Solvens II ved nyttår. Regelverket skal sikre at europeiske bank- og forsikringsselskaper har nok kapital til sikre forpliktelsene de har overfor kundene sine dersom det blir en krise. I forhold til dagens regelverk, Solvens I, krever det nye regelverket at langt mer kapital skal stilles bak forpliktelsene til kundene.

Kan ikke be eierne om mer

– I dag er Silver et godt kapitalisert selskap som tilfredsstiller Solvens I-reglene med en kapitaldekning på 430 millioner kroner. Må vi følge Solvens II betyr det at vi må hente inn mellom tre og fire milliarder kroner i tillegg for tilfredsstille regelverket. Vi har eiere som har stilt opp for oss, men de har ingen mulighet til å stille med slike summer. Det er det ingen som vil gjøre, sier Berg.

Eierne i Silver har siden selskapet ble opprettet i 2005, spyttet inn 900 millioner kroner i selskapet. De har ikke tatt ut noe utbytte. De største eierne i Silver er Selvaag-gruppen, Grieg International og gründerne av Skagenfondene, Åge Westbø, Kristoffer Stensrud og Tor Dagfinn Veen.

– Hva skjer med eierne hvis dere må avvikle?

– Da taper eierne hele egen­kapitalen, sier Berg.

I kampen for å sikre Silvers fremtid, har selskapet nå søkt Finansdepartementet om en tidsbegrenset dispensasjon fra det nye regelverket. I søknaden DN har fått tilgang til, skriver Silver at hvis det ikke får en dispensasjon «er alternativet blant annet at selskapet settes under offentlig administrasjon. En slik løsning vil kunne innebære en nedskriving av kundenes pensjoner, som dermed vil påføres tap».

Kundene låst inne

– Det høres ut som en trussel?

– Det er reelt. Et finansselskap går ikke konkurs, men det kan bli satt under offentlig administrasjon. Da kan staten prøve å få en av de andre selskapene, som DNB eller Storebrand, til å ta over kundene våre. De vil kanskje kreve en rabatt for å ta de inn og det kan bety at kundenes pensjoner blir påført tap, sier Berg.

– Ved å gi oss dispensasjon kan Finansdepartementet bidra til å sikre kundenes interesser og fortsatt konkurranse i et viktig marked, legger han til.

Hvis andre selskaper hadde kommet med like dramatiske nyheter som Silver nå gjør, ville det kunne ført til at kundene flyttet pengene sine til andre selskap. På grunn av tilpasning til nytt regelverk og lengre levealder har imidlertid flyttemarkedet for fripoliser vært stengt de siste tre årene, så det har kundene ingen mulighet til. Det er heller ingen mulighet for kundene å få ut fripolisen sin på annen måte, siden de først kommer til utbetaling når man går av med pensjon.

– Det er en ekstrem situasjon. Særlig siden vi er et godt og veldrevet selskap med sunn økonomi i dag. Silvers eiere vil fortsatt være med å utvikle selskapet videre, dersom vi får dispensasjon fra Finansdepartementet, sier styreleder Grimsgaard Andersen.

Kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet sier de ikke kan kommentere behandlingen av denne saken, siden den er unntatt offentlighet.

Skylder på Finanstilsynet

Det er Finanstilsynets strenge tolkning av EUs regelverk som er årsaken til Silvers desperasjon. Silver, har sammen med medlemsorganisasjonen Finans Norge, forsøkt å komme i dialog med Finanstilsynet om innføringen av Solvens II, og muligheten for å få lempeligere kapitaliseringskrav for pensjonsselskaper som Silver.

– Det vil være i tråd med praksis ellers i Europa der det er gitt utsettelse til 2019 i første omgang. Men Finanstilsynet har vendt det døve øret til. Det har vært utrolig krevende å forsøke og komme i dialog om dette med Finanstilsynet. Det er kun i Norge regelverket tolkes så strengt. Andre land har lempeligere krav for pensjonsselskapene, sier Grimsgaard Andersen.

Fungerende direktør Erik Lind-Iversen i Finanstilsynet sier at de ikke kan kommentere saken, siden behandlingen av Silvers søknad har vært unntatt offentlighet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.