På Jotun-fabrikken i Sandefjord kjøres trucker og traller med råvarer som skal blandes til maling. Her lager 270 ansatte årlig 40 millioner liter med dekorative produkter.

Inntil 2005 hadde malingsprodusentens 1000 norske ansatte ytelsespensjon. Så ble de flyttet over på innskuddspensjon – i likhet med veldig mange andre arbeidstagere i norske bedrifter.

Det ga de fleste en dårligere pensjon, men ifjor kom muligheten for å rette opp dette. Da ble det tillatt å øke sparesatsene i innskuddspensjonsordningen.

Doblet utgiftene til pensjon

– Vi synes fire prosent av lønn, som var den satsen vi hadde inntil nå, var ganske dårlig. Mange av de ansatte hadde hatt ytelsespensjonsordning frem til 2005, og var opptatt av muligheten til å få 60 prosent av sluttlønn i pensjon. Med de satsene vi hadde, så betød det at mange fikk dårligere pensjon enn det, sier pensjons- og forsikringsrådgiver Geir Larsen i Jotun.

– Vi har ventet på en anledning til å gjøre noe, så når de nye satsene kom, trigget det oss veldig. Vi gikk til styret og foreslo økte satser, det ble enstemmig vedtatt, sier han.

Jotun innførte fem prosent sparing fra lønn fra første krone opp til 1 060 440 kroner (0-12G). I tillegg sparer Jotun 18,1 prosent av lønn fra 627 427 til 1 060 440 kroner (7,1-12G).

Konkurrerer om de beste

Ordningen betyr fra 6000 til 70.000 kroner mer i årlig sparing for hver ansatt. Bedriftens pensjonsutgifter øker nesten 80 prosent. I år betaler Jotun 54 millioner kroner i premier. Teknisk direktør Jan Helge Eriksen sier den nye ordningen er viktig for rekrutteringen:

– Vi konkurrerer blant annet om de beste fagarbeiderne, ingeniørene og prosesskjemikerne. Da må vi ha gode betingelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.