Leder for pensjon i Gabler, Steenberg & Plahte, Alexandra Plahte sier det er på høy tid å snakke om de høye kostnadene pensjonsselskapene tar for å forvalte såkalte pensjons­kapitalbevis. Det er opptjente pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgiver. I takt med at stadig flere får innskuddspensjon, stiger antallet utstedte pensjonskapitalbevis. Ved utgangen av fjoråret var det utstedt 1.162.975 slike bevis, ifølge Finans Norge.