I et brev på syv sider gir operasjef Per Boye Hansen en detaljert versjon av prosessen som førte til at han ikke får fortsette i stillingen. Skyteskivene i Hansens fremstilling er administrerende direktør ved Den norske opera og Ballett, Nils Are Karstad Lysø, og operaens nylig avgåtte styreleder Ellen Horn.

Påstår rettighetsbrudd

Like før pinse ble det kjent at Hansen ikke får fornyet sitt åremål når det utløper i 2017. En arbeidsmiljøundersøkelse blant operaens ansatte, der Hansens lederstil kommer dårlig ut, skal ha vært en vesentlig årsak til avgjørelsen.

I brevet fra Hansen til styret forteller Hansen at han ikke fikk anledning til å forklare seg for operastyret om funnene i undersøkelsen.

«Den rett alle arbeidstakere har til å få uttale seg før viktige avgjørelser om deres ansettelsesforhold treffes, ble nektet meg til tross for at jeg ba om det gjentatte ganger», skriver Hansen.

Han ønsker ikke å utdype påstanden overfor DN.

- Alt står i brevet, har ingen tilføyelser, skriver Hansen i en epost.

Hansen, som i brevet tar en mer juridisk tone enn tidligere, vil ikke fortelle om han skal forfølge saken rettslig.

- Har du engasjert advokat?

- Hvorvidt jeg har bistand fra advokat, er saken uvedkommende, skriver han.

«Rett på sak»

I brevet forteller Hansen at han fikk en telefon fra operaens administrerende direktør Lysø like etter at resultatene fra den aktuelle arbeidsmiljøundersøkelsen var klare. Hansen ble oppringt av Lysø idet hans boardet et fly i London:

«Han sier: Kan du snakke? Jeg svarer at jeg står i en kø for å komme meg om bord, men vil gjerne høre hva han har å si. (...) Han sier at han "går rett på sak" og sier at han ikke kommer til å innstille på forlengelse av mitt åremål. Jeg var helt uforberedt på dette.»

«Åpnet for sterke spekulasjoner»

Lysø har tidligere uttalt til pressen at avgjørelsen er truffet på grunnlag av en «helhetsvurdering», men har utover det vært ordknapp. DN har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse til Lysø angående Hansen brev.

Hansen konkluderer i sitt brev med at det ikke har fremkommet noe konkret som gir et forsvarlig og saklig grunnlag for avgjørelsen om å bytte ham ut med en ny operasjef. Han retter også skyts mot Ellen Horn, som var operaens styreleder på tidspunktet Hansens åremål ble behandlet i styret. Hansen mener Horns uttalelser i media har åpnet for «sterke spekulasjoner» om Hansen fordi Horn har sagt til pressen at det har kommet bekymringsmeldinger fra de ansatte om Hansen, uten å ville si hva bekymringsmeldingene gikk ut på.

Ellen Horn kommenterer følgende i en sms til DN:

«Styret behandlet denne saken og fattet avgjørelsen. Siden det har jeg gått av som styreleder og jeg synes det blir uryddig av meg å fortsette å uttale meg i media når et nytt styre er valgt.»

Les hele brevet her (pdf)

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.