Olje- og energidepartementet har besluttet å gå videre med forprosjekter til to fullskala anlegg for fangst av CO2 og forhandler nå med mulige industripartnere.

Viktige forutsetninger, som finansiering av prosjektene, er imidlertid ikke avklart, påpeker Riksrevisjonen.

– Vi har fulgt myndighetenes satsing på CO2-håndtering siden 2013 og har besluttet å følge saken videre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Manglende fremdrift

– Spesielt vil vi følge med på avklaringene rundt finansieringsmodeller, som avhenger av beslutninger både i Stortinget og hos private aktører, sier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere kritisert regjeringen for manglende fremdrift i arbeidet med å avklare finansieringsmodell for de to anleggene og har konkludert med at dette har skremt kommersielle aktører fra å fatte investeringsbeslutninger.

Langt frem

Stortingets mål var opprinnelig at det ene av anleggene skulle stå ferdig innen 2020, men det er fortsatt langt frem.

For tre år siden sa daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at en investeringsbeslutning skulle tas våren 2019.

Riksrevisjonen konstaterer nå at en slik beslutning først kan bli fattet i 2020 eller 2021. Et fullskala anlegg vil dermed tidligst kunne stå ferdig i 2024–25.

Ifølge foreløpige beregninger vil det koste mellom 9 og 11 milliarder kroner å bygge hele kjeden fra fangstanlegg til lagring. Årlige driftskostnader anslås til 300–500 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.