- Dette er bare horribelt og jeg kan nesten ikke forstå at Sandberg har lov til å gjøre dette, sier Erik Sterud, som er fagsjef i grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver.

Han er oppgitt etter at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) endret dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene, for å øke produksjonen.

- Å si at miljøsituasjonen gjør at vekst nå er forsvarlig, ja det er bare helt utrolig. Og her innføres en ordning som departementet ikke vet konsekvensene av. Sandberg sier jo selv at man ikke vet hvor stor vekst denne ordningen vil føre til, sier Sterud.

Problemer med lakselus i Norge og sykdom i Chile har redusert årets produksjon med fem prosent. Ifølge analytikere produserer laksenæringen i Norge i år mellom fem og sju prosent under sin kapasitet.

Lakseprisen har det siste halvåret økt med 50 prosent fra 40 til 60 kroner kiloet og er så høy at flere i oppdrettsnæringen de siste månedene har advart mot at norske oppdrettere kan prise laksen ut av viktige markeder. Flere kjøpere av norsk laks har gått konkurs.

Økt fleksibilitet

Sandberg endrer dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene for å øke produksjonen og redusere den skyhøye lakseprisen.

- Regjeringen tilbyr oppdrettsnæringen økt fleksibilitet slik at de kan utnytte eksisterende kapasitet bedre.  Det skjer ved at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden,  mot at det senkes i resten av året. Dermed kan oppdretteren utnytte de naturlige temperaturvariasjonene i sjøen bedre, heter det i en pressemelding sendt fra departementet torsdag morgen før børsen åpnet.

- Jeg blir helt matt, altså. Faderullan. Og på toppen av denne ordningen kommer jo en rekke utviklingskonsesjoner, men vi vet ikke hvor og hva de vil representere i form av ny produksjon. Dette er totalt uforutsigbart og uforsvarlig fra regjeringen, sier Sterud.

"Fører Stortinget bak lyset"

Han sier organisasjonen støttet regjeringens system med rødt, gult og grønt lys der vekst kun tillates i ‘grønne’ og sunne områder.

- Ordningen gir rom for seks prosent vekst annenhvert år. Så opplever vi altså at regjeringen kjører to løp samtidig; ett med moderat og bærekraftig vekst – og et annet som skal bidra til den femdoblingen av produksjonen som regjeringen tidligere har snakket om.  Jeg mener dette er å føre både Stortinget og miljøorganisasjonene bak lyset. For samtidig har statsråden sagt at det ikke er grunnlag for vekst før lusesituasjonen er under kontroll, sier Sterud.

Økt smittepress

Også Naturvernforbundet er kritisk til den nye ordningen, som de mener er en «dårlig løsning».

- Jo fler fisk, dess større smittepress. Det må være miljøet som bestemmer hvor stor belastning et område skal tåle, ikke markedsprisen på laks, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Hun kaller Sandbergs endring av reglene for «farlig».

– Det er farlig fordi de har ingen kontroll på hvor stor veksten blir og i hvilke områder det skjer. Dette føyer seg inn i en rekke dårlige avgjørelser hos Regjeringen som gagner en allerede lønnsom næring, men som går på bekostning av villfisk og fjorder. Riksrevisjonen slaktet forvaltningen av oppdrettsnæringen allerede i 2012, og nå gjør Sandberg det verre, sier Esmark.

Nå bremses fusjoner og oppkjøp

Soros mener Storbritannia «har sluppet løs en finanskrise»

– Bunnen er passert dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.