Oljeservice-arving Frederik Wilhelm Mohns heleide investeringsselskap Perestroika tapte 356 millioner kroner på valutaterminer og utenlandske opsjoner ifjor. Det viser Perestroikas regnskap for 2013. Bare på valutaterminene er tapet 217 millioner kroner. Frederik Mohn har ikke svart på DNs henvendelser.

- De konkrete investeringene vil jeg ikke gå inn på. Jeg ønsker heller ikke å kommentere resultatet, sier styreleder Tom A. Torkildsen i Perestroika.

Får 419 mill. fra familieselskapet

Med utbytte fra familiens oljepumpeselskap på 419 millioner kroner går Mohn likevel i pluss. Utbyttet kommer fra Wimoh som eide oljepumpeprodusenten Frank Mohn inntil det ble solgt til det svenske industrikonglomeratet Alfa Laval for 13 milliarder kroner i april i år.

Frederik Mohn eier 32,2 prosent av Wimoh, mens andre familiemedlemmer kontrollerer resten. Frederik Mohn (37) var sterk uenig med faren Trond Mohn (71) i salget til svenskene som ble gjennomført bak hans rygg. Han ba blant annet faren om å ”tørke seg visst sted”. Da søsteren Louise Mohn (40) i juni i år giftet seg med motivasjonsmannen Erik Bertrand Larssen (40) svarte faren ”jeg vet ikke” på spørsmål om sønnen var i kirken.

Frederik Mohn har i flere år utmerket seg i aksjemarkedet med sine investeringer. Han tjente stort på riktig timing i flyselskapet Norwegian da han kjøpte seg inn på bunn i 2008 og tok en gevinst på 150 millioner kroner, men han har tapt enorme summer siden. Særlig investeringen i riggselskapet Songa Offshore har vært brutal. Mohn har papirtap på over en halv milliard kroner i riggselskapet. I tillegg ble han i 2012 og 2013 etterforsket av Finanstilsynet og senere Økokrim for innsidehandel i Songa, men saken ble henlagt i mai 2013.

Songa-tap på 529 mill.

Mohn har ikke gitt opp Songa og hadde ved årrslutt 53,08 prosents kontroll i riggselskapet som dermed er konsolidert inn i konserntallene til Perestroika. Songa-tallene er kun konsolidert inn i balansen. Dette er fordi oppkjøpet skjedde så sent i 2013 at man da ikke konsoliderer driften og resultatregnskapet, men kun konsernets balanse. Idag eier Mohn 51,5 prosent i Songa. Songa hadde et underskudd etter skatt på i overkant av én milliard kroner i 2013. Så langt i 2014 har underskuddet vært 47 millioner kroner. Mohn har samlet betalt 1,7 milliarder kroner for 53,08 prosent aksjene i Songa (anskaffelseskost). Med dagens markedsverdi på 2,2 milliarder er denne posten verd 1,2 milliarder kroner, et tap på 529 millioner kroner.

Øker egenkapitalen

Perestroikas 2013-regnskap viser tap på ”markedsbaserte finansielle omløpsmidler“ på 586 millioner kroner og tap på salg av ”andre verdipapirer” på 429 millioner kroner. Med utbytte fra Wimoh, valutagevinst på 570 millioner kroner og gevinst ved salg av aksjer på 252 millioner kroner ender hans investeringer likevel i pluss med 277 millioner kroner.

- Ikke noe av dette er Songa for det er ikke konsolidert inn ennå, sier Tom A. Torkildsen.

Mohns verdier har økt fra 4,5 milliarder kroner ved årrslutt 2012 til 5,4 milliarder kroner ved årrslutt 2013, ifølge selskapets egenkapital.

Gevinsten fra salget av Frank Mohn, som for Frederik Mohns indirekte del var på rundt 4,2 milliarder kroner, er ikke med i regnskapet siden dette skjedde etter årslutt 2013.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.