Inntektsøkningen skyldes først og fremst økt oljepris, rekordhøy gassproduksjon og effektivisering. Petoro peker på at europeisk gassetterspørsel fortsetter å øke, og at en del av veksten skyldes høyere kullpriser og at kullkraftverk blir faset ut.

– Vi er inne i en oppgangstid, nå gjelder det å sikre fortsatt effektiv drift og legge grunnlaget for fremtidig produksjon med å finne mer olje og gass, sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro.

Petoro er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Selskapet er rettighetshaver til rundt en tredjedel av de norske olje- og gassreservene, samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Norge er verdens tredje største gasseksportør og dekker nå 5 prosent av EUs gassetterspørsel.

– Operatører og leverandører har de siste årene gjort en imponerende jobb for å effektivisere hele virksomheten. Nå høster vi gevinstene. Alle de nye utbyggingssøknadene er bevis på at vi er konkurransedyktige. Dette er fjorårets gledeligste oljenyhet, sier Moen.

Hun viser til at det bare i desember i fjor ble det levert inn sju nye utbyggingsplaner verd tilsammen 100 milliarder kroner.

– I inneværende år ser vi også økt aktivitet for leverandørindustrien, noe som underbygges av konjunkturundersøkelsene til Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest, sier hun.(Vilkår)

Binde renten? Her er renteekspertenes råd
Hør hvilken erfaring økonomene i DNs rentepanel har med fastrente og hva de mener om å binde renten nå.
01:45
Publisert: