Hun legger frem dystre plansjer i Petro-kontorene i Stavanger. Petoro-sjef Grethe K. Moen hadde ventet en kraftig oppgang i selskapets oljeinvesteringer i 2014. I stedet førte oljeprishalveringen til at fjorårsinvesteringene ble 17 prosent lavere enn antatt. Også i de kommende tre årene venter hun at investeringene vil ligge tilsvarende langt under prognosen fra et år tilbake.
Dermed har selskapet allerede jekket ned anslaget på statens egen oljeproduksjon med syv prosent i årene 2015-2017. Men det kan bli verre.
- Er det realistisk å opprettholde produksjonen på en million fat per dag når investeringene faller så mye, spør Moen.

Petoro forvalter statens eiendeler i norske olje- og gassfelt (SDØE) og er medeier i de fleste viktige felter på sokkelen. Selskapets investeringer er derfor styrt av investeringsviljen blant private oljeselskaper.

Verre enn prognosene

Tallene Petoro legger frem denne dagen, tyder på at det norske oljefallet kan bli verre enn både Finansdepartementet, Norges Bank og Oljedirektoratet legger til grunn. I januar spådde Oljedirektoratet 15 prosents investeringsfall i år. Siden den gang er prosjekter som Tommeliten Alpha blitt skrinlagt, og utbygginger som Johan Castberg og Snorre 2040 er utsatt.

Finansdirektør Marion Svihus tør ikke helt å stole på at dagens prognoser holder. Selskapet anslår at det vil investere for 32 milliarder kroner på norsk sokkel i år, mot 35 milliarder kroner i fjor.

- Disse dataene vi viser nå, er belagt med betydelig usikkerhet. Det er en enorm endring i industrien, sier Svihus.

- Investeringsviljen strammer seg mer og mer til, sier hun.
Petoro frykter at pengemangel og kapitalrasjonering gjør at oljeselskapene utsetter investeringer som egentlig er lønnsomme, selv med lav oljepris. En oversikt selskapet legger frem, viser nemlig at de aller fleste feltene staten er medeier i, kan leve i alle fall i ti år til selv om oljeprisen skulle ligge nedi 55 dollar fatet.
Det betinger likevel at selskapene gjør nødvendige investeringer i å vedlikeholde installasjonene og bore brønner for å ta ut reservene.

Hjulpet av høy produktivitet

Enn så lenge er kontantstrømmen til statskassen akseptabel. I fjor kunne Petoro sende 111 milliarder kroner inn i oljefondet, mot 125 milliarder kroner året før. I fjerde kvartal økte faktisk selskapets olje- og gassproduksjon til 1,148 millioner fat per dag, fra et nivå på 1,067 millioner fat et år tidligere.
Dette skyldes økt produksjonseffektivitet, en utvikling som gir Moen og Svihus håp. De krysser fingrene for at oljeselskapene bruker oljenedturen til å gjøre sine operasjoner billigere og mer effektivt, i stedet for at oljeselskapene bare skrinlegger prosjektere og lar være å gjøre ting.

Petoro har lenge ment det er nødvendig at oljeselskapene på sokkelen klarer å bore brønner til halve kostnaden av i dag. Selskapet ønsker også dobbelt så mange brønner som i år. Det legger mye ansvar på Statoil, som opererer rundt 70 prosent av norsk produksjon.
- Det er en god del eksempler på forbedret boreeffektivitet på enkeltfelt, sier Moen.

- Statoil har skrytt av det, men forbedringene er så langt ikke noe vi kan se på hele porteføljen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.