En person døde og fire ble skadet da COSL Drillings "COSL Innovator"-rigg ble truffet av en bølge dagen før nyttårsaften.

Petroleumstilsynet har gransket ulykken, og la fredag frem sine funn på en pressekonferanse i Stavanger. Tilsynet har funnet to brudd på regelverket:

  • Riggen, som var hevet til sikkerhetstilstand, hadde ikke klaring på halvannen meter til høyeste bølgetopp.
  • Opptellingen av mannskapet ombord etter ulykken fungerte ikke som det skulle.

Petroleumstilsynet har gjort bølgeberegninger etter ulykken, og har kommet til at været på ulykkesdagen "sannsynligvis var innenfor det innretningen skal være designet for".

Granskerne slår også fast at flere menneskeliv kunne gått tapt, dersom bølgen hadde truffet på et tidspunkt hvor flere var på lugarene sine. Totalt ble det presset inn 28 lugar-vinduer.

Les DNs feature om riggulykken her: Dødsbølgen i Nordsjøen magasinetPlus

Overså horisontale bølgeslag

Ifølge tilsynet bidro selve designen på riggen til skadene, og Ptil mener en under designfasen ikke tok nok hensyn til de sprikende beregningene av riggens klaring.  Ulike beregninger av klaringen ga nemlig forskjellige resultater.

"Det er Ptils vurdering at to sentrale gjennomførte analyser ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til i designutviklingen. ​Det er sannsynlig at dette forholdet har hatt betydning for skadeomfanget av hendelsen", skriver tilsynet i en pressemelding.

Spesifikt viser tilsynet til at horisontale bølgeslag ikke har fått oppmerksomhet, selv om analyser fra DNV og Grenland Group viste såkalt "negativt air gap".  Ptil understreker at arbeidet i prosjektperioden i hovedsak var i tråd med erfaring og bransjepraksis.

I en pressemelding skriver COSL at granskingsfunnene i hovedsak samsvarer med det de fant i sin interne gransking.

"Det er viktig at bransjen lærer av en slik tragisk hendelse. Vi har et felles ansvar for å gjøre alt vi kan for at arbeidsplasser i Nordsjøen er trygge", skriver selskapet.

COSL understreker at riggen var designet og bygget etter det gjeldende regelverk, og slik det ble praktisert. Den var godkjent og hadde tillatelse. ifølge COSL tok ikke praktiseringen av regelverket hensyn til horisontale bølgelaster på utvendig skott.

"Vi registrerer at rapporten derfor representerer krav om en ny praktisering av regelverket fra Petroleumstilsynets side. Det er sannsynlig at en slik endring vil få konsekvenser for mange av riggene på sokkelen, som også vil måtte dokumentere samsvar på en tilsvarende måte", skriver COSL.

Opplevd verre vær

Selskapet opplyser også at de har to andre rigger på norsk sokkel av samme type, COSL Promoter og COSL Pioneer.

"Alle riggene har ved flere tidligere anledninger erfart betydelig verre værtilstander enn det som inntraff den 30. desember 2015, uten at det har vært erfart horisontale bølgelaster (slamming) på dekkboksen", heter det i mledingen.

Tilsynet påpeker i sin granskingsrapport også at det var skiftende konstellasjoner på eiersiden da riggdesignet ble utviklet fra 2005 til 2008, og at det har vært ulike designselskaper involvert.

"Det har vært uoverensstemmelser og mangelfull kommunikasjon mellom aktørene, særlig da vektøkninger oppstod i byggeprosessen. Ved bytte av designer ble ikke all dokumentasjon overlevert umiddelbart. Det er derfor uklarheter knyttet til hvem som hadde tilgang til hvilken dokumentasjon på gitte tidspunkter", skriver tilsynet.

COSL Drilling må nå verifisere at riggen, og søsterriggene "COSL Promoter" og "COSL Pioneer" tilfredsstiller kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrifter, etter at riggene er blitt modifisert. COSL må også få beregningene eller modellforsøk bekreftet av en uavhengig tredjepart. Selskapet har fått frist til 1. oktober, og må legge frem en plan for arbeidet til tilsynet innen 13. mai.

Tok 40 minutter

Granskingsarbeidet har også vist at tok det nesten tre kvarter før selskapet hadde oversikten over personellet ombord. Også dette er et brudd på reglene.

"Aksjonene i den akutte fasen ble gjennomført i hovedsak i henhold til prosedyrer, men det tok cirka 40 minutter å etablere oversikt over personell om bord", skriver tilsynet.

Dødsulykken på riggen var den første på sokkelen siden 2009.

Det var 106 personer ombord på riggen «COSL Innovator» da ulykken skjedde i kraftig uvær sent onsdag ettermiddag. 44 personer ble brakt til land i helikopter, mens 59 offshorearbeidere ble igjen på riggen mens den torsdag seilte mot land på Ågotnes i Hordaland.

Det var vind i orkan styrke og opptil 15 meter høye bølger på Troll-feltet da ulykken skjedde. Redningshelikoptrene kunne derfor ikke lande på riggen, men arbeiderne ble løftet opp med vinsj én etter én, før de ble fløyet til Bergen i helikoptre.

 

Les også:

– Dette er takken dnPlus  

Statoil dropper ulykkesrigg dnPlus

Dødsbølgen i Nordsjøen magasinetPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.