Torsdag morgen ble den norske PMI-indeksen publisert. Indeksen, som tar sikte på å fange opp aktivitetsendringene i de norske industribedriftene steg til 59 i januar, opp fra 57,8 i desember.

PMI- indeksen utarbeides hver måned av DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima). Er indeksen over 50, viser det en økende aktivitet i bedriftene.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror de sterke tallene skyldes at norsk industri opplever medvind fra flere kanter.

– Det går vesentlig bedre for våre handelspartnere, ikke minst blant våre europeiske partnere. I eurosonen går det veldig bra, og det gir økende etterspørsel etter norske industrivarer.

Hun peker på den svake kronen som gjør norske bedrifter mer konkurransedyktige enn tidligere målt i form av at de norske produktene blir billigere for utenlandske kjøpere.

– I tillegg har vi en oppsving på gang i oljeindustrien etter mange år med kostnadskutt. Det er mange viktige investeringsprosjekter på norsk sokkel som nå settes i gang. Vi tror på en investeringsvekst på syv-åtte prosent i oljeindustrien, etter flere år med fall.

Haugland viser også til at man ser at andre deler av norsk næringsliv går bedre. Hun viser til en økning i investeringslysten også i fastlandsbedriftene som også bidrar til høyere etterspørsel mot industrien.

Flere faktorer

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO peker i likhet med Kjersti Haugland på oljevirksomheten og veksten i det globale markedet som faktorer som har vært med på å styrke norsk industri.

– Vi ser ikke noe stort løft i oljeinvesteringene enda, men i fjor ble det lansert en rekke nye utbyggingsplaner etter at det hadde vært tørke i noen år. Det peker mot et høyere nivå i oljeinvesteringene fremover, noe vi også ser i leverandørindustrien, sier han, og legger til:

– I tillegg går det ganske godt i verden rundt oss. Eurosonen hadde en vekst på 2,5 prosent i fjor. Den gode stemningen i næringslivet tyder på at veksten på kort sikt vil holde seg godt oppe både i eurosonene og i USA.

Tror veksten fortsetter

Dørum viser til at Næringslivets økonomibarometer, som er NHOs kvartalsvise medlemsundersøkelse, viser at norske eksportbedrifter er blant bedriftene som svarer positivt på undersøkelsen.

– I tillegg ser vi at flere av oljeleverandørene vurderer framtidsutsiktene som gode eller har opplevd en bedring den siste tiden, sier han.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO regner med et løft i eksporten fremover og en sterkere eksportvekst enn det vi har sett de siste årene.
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO regner med et løft i eksporten fremover og en sterkere eksportvekst enn det vi har sett de siste årene. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Basert på anslagene i NHOs desemberrapport, regner man med at veksten i vareeksporten vil ligge på 3,6 prosent i år og stige til 5,8 prosent i 2019. Samtidig anslår man at det vil være en vekst på én prosent i oljeinvesteringene i 2018, og syv prosent i 2019.

Har dere tro på at veksten vil fortsette?

– Anslag er anslag, men svaret er ja. Vi tror veksten rundt oss vil fortsette, og at 2018 vil være et rimelig godt år for de industrilandene som vi eksporterer mest til. Vi regner med et løft i eksporten fremover og en sterkere eksportvekst enn det vi har hatt de siste årene. Samtidig tror vi på høyere oljeinvesteringer, men ikke en sterk vekst.

Forventet marginal nedgang

Også sjefstateg Erica Blomgren i SEB har tro på at veksten i norsk industri vil fortsette.

– Nå er sentimentet på veldig høye nivåer, nivåer vi hadde før finanskrisen. Man skal være forsiktig med å tolke for mye månedsifrene da PMI-indeksen kan være flyktig. Likevel forventer vi oss at produksjonen og eksporten vil akselerere fremover, på linje med sentimentet.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB forventer at produksjonen og eksporten vil akselerere fremover.
Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB forventer at produksjonen og eksporten vil akselerere fremover. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Selv var hun litt overrasket over at PMI-indeksen steg opp til 59 i januar.

– Vi hadde jo forventet en marginal nedgang, men hvis du ser på detaljene så er det forventningene til økt produksjon som har gjort utslag, sier hun, og legger til:

– Det er tydelige tegn globalt på at industrisyken er på vei til å akselerere opp til andre gir. I Norge ser vi at vi har en ganske skarp vending i oljesektoren og at investeringene er på vei opp, som også gir positive ringvirkninger i annen industri.

Sjeføkonom Kjersti Haugland er positiv til at veksten vil fortsette gjennom 2018. Hun har tro på at eksportveksten vil holde seg oppe.

– Kronen kommer til å styrke seg, men den vil fortsatt være svak sammenlignet med hva vi har sett historisk. 2018 ligger an til å bli et godt år for norsk industri, med drakraft fra utlandet, hjemmemarkedet og oljesektoren, sier hun.(Vilkår)

Slik så det ut da Polet åpnet dørene til årets Burgund-slipp: – Så nærme himmelen man kommer. Faktisk hakket over
Få årganger har skapt større forventninger. Se hvorfor de er så populære.
03:13
Publisert: