I 2005 vant en stavangermann over tre millioner kroner i en pokerturnering i utlandet. Planen var klar: Jusstudiene skulle legges på hyllen, og pengene investeres i flygerutdanning i Norge eller utlandet.

Milliongevinsten han vant i 2005 ble bare delvis oppgitt på selvangivelsen. Det som ble oppgitt, ble ifølge Stavangermannens advokat ikke skattlagt. I stedet for studier brukte han opp pengene på mer pokerspill, og endte opp med et underskudd på 500.000 kroner over fire år. For årene 2006 til og med 2008 ble ingen pokergevinster oppgitt på selvangivelsen, fordi han ikke hadde noe overskudd på spillingen.

Dundrende underskudd

Skattekontoret har beregnet samlede skattepliktige gevinster til 1,3 millioner kroner.

Nå krever skattemyndighetene 345.000 kroner i skatt i tillegg til tilleggsskatt med 30 prosent rente for pengene som ikke ble oppgitt til skattemyndighetene.

Skattesaken gjelder årene 2005-2008, og skal opp i Stavanger tingrett i februar.

- I disse årene har min klient spilt spesielt mye turneringer. I 2005 vant han en stor gevinst, som gjorde at han hadde penger til å spille aktivt de neste årene, sier mannens advokat Arild Haaland.

Milliongevinsten er forlengst tapt.

Skattlegges for brutto inntekt

Fordi Skattekontoret har konkludert med at mannens aktivitet ikke er egnet til å gå med overskudd, kan han heller ikke defineres som næringsdrivende. Hadde han blitt det, kunne han imidlertid trukket fra resultatet på skatten.

- Han hadde overskudd bare ett år, og skattemyndighetene har anvendt en skatteregel som skattlegger tilfeldige gevinster som er over 10.000 kroner. Spiller du ti ganger hvor du vinner en gang og taper resten, blir du skattepliktig for den ene gevinsten selv om du samlet sett har et underskudd. Konsekvensen er at man skattlegges for brutto innekt istedenfor netto inntekt, som er hovedprinsippet i skatteretten, sier Haaland.

-Vi mener regelverket ikke kan praktiseres på den måten. Det er helt på siden av hvordan skattesystemet fungerer. Når man ikke har inntekt eller formue, strider det mot all fornuft og rettferdighetssans at man skattlegges. Blant annet på grunn av det mener vi at skattekontorets valg om å skattelegge bruttogevinster ikke har hjemmel i bestemmelsen de har benyttet, sier Haaland.

«Ekspropriasjon av andres eiendom»

I 2006 deltok Stavanger-mannen i over 40 turneringer, både fysisk i Europa og USA, men også på nett. Samlet fikk han et underskudd på turneringsaktiviteten på 1,1 millioner kroner.

- Han vant premie i tre av disse turneringene, og de utløser skatteplikt fordi gevinstene var på over 10.000 kroner. Selv om han har gått dundrende i minus blir han skattelagt for gevinstene han har hatt.

- Vi har også anført at når en person skattelegges uten inntekt eller formue, er det ikke lenger snakk om skattlegging i normal forstand, men ekspropriasjon av privat eiendom. Vi har anført at dette medfører brudd på hans menneskerettigheter, siden menneskerettighetskonvensjonen setter grenser for hvor langt skattlegging kan gå før den utgjør et inngrep i eiendomsretten.

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere saken.

- Vi har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker, sier pressekontakt Siv Simonsen Kibsgaard i Skatt Nord.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.