EU-kommisjonen vil trolig gjøre et vedtak neste uke om å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten, sa Morawiecki da han møtte pressen på EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Artikkel 7 kalles bare «atombomben» i EU. Aktivering av artikkelen betyr at et medlemsland kan fratas stemmeretten i EU.

Artikkelen kan aktiveres ved alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. EU-kommisjonen mener Polen er i ferd med å gjøre seg skyldig i dette på grunn av en domstolsreform der domstolene underlegges politisk kontroll.

Skal prosessen lede fram til et land fratas stemmeretten i EU, må vedtaket skje ved enstemmighet blant de øvrige medlemslandene.

Det antas at Ungarn vil komme Polen til unnsetning og sørge for at dette ikke skjer.(Vilkår)