Tallene fra Samordna opptak viste at søkerbunken til typiske petroleumsfag har falt dramatisk, og at det også var nedgang i antall søkere til realfag og sivilingeniørlinjene.

Les mer her: Petroleumsstudiene for tre år siden: 420 søkere på 54 studieplasser

Ser man på hvilket studium som trakk flest førstevalgssøkere går politiutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo knepent av med seieren, tett fulgt av siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen (se tabell nederst i saken).

Mens siviløkonomstudiet ved NHH hadde 129 færre søkere i år, har politiutdanningen hatt en økning på hele 22 prosent i søkermassen og tar førsteplassen over studier med flest førstevalgssøkere.

Kvinneandel på 44 %

Rektor Nina Skarpenes på Politihøgskolen kaller det "utrolig flott".

- Når så mange aktivt vil bidra til innsats mot kriminalitet og sikre trygghet for befolkningen er det gledelig og viktig, både for politiet og det norske samfunnet. Vi ser også at antall kvinnelige søkere holder seg på nær 44 prosent, noe vi er svært godt fornøyd med, sier Skarpenes via e-post til DN.

Helse og lærerliv appellerer

Hever man blikket og ser på utdanningsområder nasjonalt, opplever helsefag vekst på alle fronter. Søkermassen til sykepleierstudiet har økt med 19 prosent på landsbasis.

Og vil folk bli lærere nå som karakterkravene heves?

Svaret ser ut til å være ja.

Med unntak av grunnlærerutdannelsen øker søkerbunkene til lærerutdannelsene.

Spesielt faglærerutdannelsen går frem på landsbasis, og hos Universitetet i Oslo er (UiO) melder de om stor pågang på sitt 5-årige lærerløp.

- Det har vært en jevnt god økning til lektorprogrammet ved UiO de senere årene og vi har nå landets mest attraktive lærerutdanning blant universitetene. Lærere utdannet fra UiO får svært gode skussmål når de går ut i jobb og vi samarbeider godt med universitetsskolene, sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen i en pressemelding.

NTNU mest populært

Etter en omfattende fusjonering med flere høgskoler seiler NTNU opp som det mest populære universitetet, nesten to av ti har dette som førsteprioritet.

Studentmassen fortsetter å øke.

Det var i år 4000 flere som sendte sin søknad til høyere utdannelse gjennom Samordna opptak.

- Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke. Vi ser også at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg, sier Grete Christina Lingjærde, direktør i Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) i en pressemelding.

Studiene med flest førstevalgssøkere

 

 

Les også:

- Når jeg forteller at jeg har 18 ansatte og 80 millioner i omsetning endrer de oppfatning  

Studentene alle vil ansette dnPlus (+)

Hvor lett vil det være å få jobb? dnPlus

– Du går ikke glipp av noe dnPlus (+)

Sluttet i drømmejobben etter to dager

Sluttet med tilfeldig surfing - tok nettkurs dnPlus (+)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.