Dramaet etter avgangen til SSB-sjef Christine Meyer i fjor fortsetter med full styrke.

Torsdag måtte finansminister Siv Jensen (Frp) etter sterkt press snu og gi Stortinget innsyn i interne notater fra møter med Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette kommer frem i et brev Finansdepartementet har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. Komiteen har gjentatte ganger bedt om innsyn i notatene.

I november gikk Meyer av etter at hun to dager før fikk beskjed på en offentlig pressekonferanse at hun ikke lenger hadde Jensens støtte.

Meyer og Jensen presenterer to vidt forskjellige virkelighetsbeskrivelser: Jensen sier hun advarte Meyer, mens Meyer mener Jensen tvang henne til å gå uten skriftlige advarsler på forhånd.

SVs Torgeir Fylkesnes sier de nye notatene ikke hjelper finansministerens sak.

Skulle bare mangle

– Det er ingenting her som styrker Siv Jensens forklaring. Dette var kjernedokumentasjon for finansministeren og kan ha mye å si for konklusjonen. Ellers kan jeg ikke si så mye mer om innholdet i dokumentet, sier Fylkesnes i Stortingets kontrollkomité til DN.

Komiteen har bedt om innsyn i dokumentene, ettersom de omhandler møter der Jensen sier det kom advarsler til Meyer om endringene hun ville gjøre i Statistisk sentralbyrå.

Fylkesnes reagerer på hvor lang tid det tok for komiteen å få notatene. VG klaget inn hemmeligholdet til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen konkluderte i januar med at de var saksdokumenter, men de ble først nå sendt til komiteen.

Komiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), mener det er en selvfølge at komiteen får dokumentene.

– Det skulle bare mangle. Sivilombudsmannen har sagt til VG at dette er saksdokumenter. Hadde ikke departementet sendt dem nå, så hadde neste steg vært at Stortinget påla dem å utlevere dokumentene. Da er det fint at vi slipper det, sier han.

Andersen ønsker ikke å si noe om innholdet i dokumentet, men understreker at det er prinsipielt viktig at Stortinget får det utlevert.

«Selvmotsigende»

I brevet fra Siv Jensen til kontrollkomiteen står det følgende:

«Utformingen av notatene, og behandlingen av dem, må ses i lys av at de ikke skulle formidle styringssignaler til SSB eller på annen måte inngå i styringsdialogen.»

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen mener dette er «selvmotsigende.»

– Hvis en mener at disse møtene ikke var egnet som en del av styringsdialogen, blir det meningsløst i ettertid å si at det ble sagt ting i møtene som skulle bli oppfattet som styringssignaler, men som det ikke var verdt å nedtegne. Hvis en mente å gi styringssignaler, er dette selvsagt en opplysning som skulle inngå i referatene, sier Bernt og fortsetter:

– Mener finansministeren at det ikke var tale om referatverdige styringssignaler, blir hennes forklaring om at hun advarte mot omorganiseringen ganske selvmotsigende.

Kan være upresist

Jensen skriver i brevet at notatene kan være upresist gjengitt.

«De tre notatene er ført i pennen av enkeltmedarbeidere i departementet. Initialene og navnene på disse er sladdet. Jeg vil understreke at de som er referert av eksterne møtedeltagere, ikke har sett notatene. Synspunkter kan derfor være upresist gjengitt», står det.

Notatene omhandler møter mellom Finansdepartementet og SSB. På disse møtene skal det ifølge Jensen ha blitt gitt advarsler til Meyer og SSB om å gå for fort frem med omorganiseringen som til slutt kostet henne jobben.

Christine Meyer og flere andre SSB-ansatte som har vært til stede på de samme møtene har ikke fått med seg slike advarsler.

DN møtte Meyer torsdag etter et foredrag ved Universitet i Oslo:

– Jeg synes det er positivt at det er gitt full tilgang til dokumentene. Jeg husker september-møtet best. Der ble vi ikke bedt om å utsette eller vente med prosessen. Jeg oppfatter ikke at departementet hadde så alvorlige innvendinger som det fremstilles underveis, sier Meyer til DN.

Finansminister Siv Jensen ønsket ikke å kommentere utsagnet til Fylkesnes torsdag.(Vilkår)