Boligbyggs kjøpsstrategi i et allerede opphetet boligmarked ble plukket fra hverandre i et ekstraordinært møte i kontrollutvalget til Oslo kommune tirsdag kveld.

Utvalget gir nå kommunerevisor Unn H. Aarvold i oppdrag å granske det kommunale foretakets kjøp av leiligheter og bygårder.

Dagens Næringsliv har i flere saker belyst hvordan Boligbygg har gjort direktekjøp fra eiendomsaktører med konkurshistorikk.

– Dette er potensielt den største skandalen kommunen har vært utsatt for på mange år, derfor har vi dette møtet i dag, sier Ola Kvisgaard (H) som er leder for kontrollutvalget.

Direktekjøp uten budrunder, innleide konsulenter og manglende bruk av forkjøpsrett er blant temaene som politikerne nå vil ha svar på.

– Har noen sett på historikken for omsetning av disse leilighetene? Det kan virke som at det er kjøpt leiligheter og gjort mindre ting for så å selge videre med fortjeneste. Det er i så fall en direkte svindel med fellesskapets midler, sa Kvisgaard.

Desperate

Politikerne var spesielt interessert i få svar på om kommunen har vært med på å drive boligprisene i Oslo i været etter Tøyen-forliket som skal spre kommunale boliger over store deler av byen.

– Det har kommet påstander om at kommunen har vært desperate og har hatt store kjøpsambisjoner. Kan det være at det har bredt seg en oppfatning om at kommunen har ubegrenset med penger og har vært ukritisk? spurte Kvisgaard.

– I markedet har det vært kjent at kommunen skal kjøpe veldig mye. Det er en risikofaktor, svarte kommunerevisor Aarvold.

– Det er et marked der boliger styles før salg. I dette markedet har kommunen kommet inn. Både gjennom direktekjøp og i budrunder kan det være noen som har funnet ut at det mulig å utnytte markedet og selge til kommunen for høyere pris, sa kommunerevisoren.

Ukjent hvem som bestemte

– Hvordan kunne disse direktekjøpene gjøres, og hvem i kommunen er det som har godkjent dem? ville Henrik Gjerding (Frp) vite.

– Hvem som godkjente det, kan vi ikke svare sikkert på. Det må granskningen gi et svar på, svarte Aarvold.

Bente Groven-Syversen (KrF) vil ha avklart hvilke personlige eierinteresser innleide konsulenter i kommunen kan ha.

– Jeg stusser veldig over at en innleid konsulent har hatt eget firma samtidig som han har jobbet for kommunen. Har de ikke denne typen sperrer? I staten har vi det for økonomiske interesser, så dette høres rart ut.

Hun ber kommunerevisjonen se nærmere på persongalleriet som har solgt til Boligbygg.

– En av personene som trekkes frem er tidligere anmeldt av kommunen. For dem som jobber med eiendom ringer det en bjelle ved noen navn, og det burde være mulig å etablere sikkerhetssystemer, sier Syversen.

– Må snu hver sten

Boligbyggs styreleder Stig Bech har følgende kommentar til saken:

– Vi noterer oss de forhold som er tatt opp. Alle temaene er inkludert i den omfattende granskningen som nå utføres av Deloitte. Vi vil holde tett kontakt med Kommunerevisjonen. I denne komplekse saken er det viktig å få alle fakta på bordet før man trekker konklusjoner, sier han.

– Vi må snu hver sten, og samtidig være åpne for alle innspill. Vi vil på vegne av Deloitte også generelt oppfordre publikum om å gi bidrag, hvis noen har informasjon som de mener kan være aktuell i granskningen.

Det vil snarlig bli lagt ut kontaktinformasjon på Boligbyggs foretaksside på nettsidene til Oslo kommune.

Skal se på bakgrunnssjekk

Kontrollutvalget ber kommunervisjonen se nærmere på disse punktene:

· Spørsmålet om bruk av kommunal forkjøpsrett og Eiendoms- og byfornyelsesetatens arbeid med dette

· Dokumentasjon på kjøpsprosesser

· Dokumentasjon på involverte aktører samt identifisering av eventuelle interessekonflikter

· Dokumentasjon på korrespondanse mellom Boligbygg Oslo KF og aktuelle eiendomsselgere i den enkelte eiendomstransaksjon

· Dokumentasjon på befaring/undersøkelse av kjøpsobjekt før kjøp

· Dokumentasjon på identifisering, bakgrunnssjekk og kontroll av motpart/selger før kjøp

· Dokumentasjon på fullmakter/rutiner til ansatte/aktører som har foretatt kjøp på vegne av Boligbygg Oslo KF

· Hvilke rutiner Boligbygg har for innleie av konsulenter og kontraktskrav om forpliktelse i samsvar med kommunens etiske reglement

· Protokoll/dokumentasjon/kjøpskontrakt samt etterlevelse av rutiner for fremleggelse av eiendomskjøp til politisk behandling(Vilkår)