– Uansett hvem det blir, så må den nye utenriksministeren møte i Stortinget og svare på hvordan regjeringen skal jobbe for å bidra til en verden fri for atomvåpen, sier Venstres utenrikspolitiske talsperson Abid Raja til NTB.

– Det kan ikke være slik at det norske engasjementet mot atomvåpen nå er over fordi regjeringen nekter å skrive under på FN-traktaten om et forbud, tilføyer han.

Første spørsmål?

Venstre-profilen har levert et skriftlig spørretime-spørsmål som fort kan bli det første som den nye utenriksministeren må besvare i Stortinget.

Konkret vil Raja vite om ministeren – etter alt å dømme Ine Eriksen Søreide – mener regjeringens beslutning om ikke å slutte opp om FN-traktaten mot atomvåpen, er forenlig med et anmodningsvedtak i Stortinget som sier at regjeringen skal "arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen".

– Vi mener regjeringen helt åpenbart burde ha signert traktaten. Det er viktig å opprettholde idealet om en atomvåpenfri verden, sier Raja.

8 millioner

At det betente spørsmålet om norsk støtte til atomvåpen-traktaten i FN blir noe av det første som møter den nye utenriksministeren på Stortinget, er imidlertid ikke nok for Raja og Venstre.

Samarbeidspartiet som i løpet av vinteren kan bli del av regjeringen, mener Høyre og Frp i realiteten har kuttet støtten til en rekke freds- og nedrustningsorganisasjoner med minst 4 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.

– Vi er ikke ferdig med det alternative budsjettet vårt, men Venstres stortingsgruppe har samlet seg om et første konkretisert budsjettkrav: Vi vil reversere regjeringens foreslåtte kutt på rundt 4 millioner kroner til organisasjoner som jobber mot atomvåpen.

– I tillegg legger vi på 1 million til de samme organisasjonene samt 1 ekstra million til Leger mot atomvåpen. På toppen av dette legger vi inn 2 millioner kroner til fredsprisvinner ICAN. Dermed blir totalsummen 8 millioner kroner til kampen mot atomvåpen, fortsetter Raja.

– Uforståelig

Regjeringen fjernet i 2015 støtten til ICAN – og i forslaget til statsbudsjett for 2018 avvikles tilskuddsordningen som kalles "Opplysningsarbeid for fred".

Resterende midler legges inn i bistandsbudsjettet, men organisasjonene frykter at de ikke vil få utbetalt støtte – eller iallfall langt mindre enn før – fra UDs nye budsjettpost på i alt 10 millioner kroner. Årsaken er at det i kriteriene ikke står noe eksplisitt om støtte til det sivile samfunn – noe SV og KrF også har bemerket overfor NTB.

– At regjeringen av hensyn til NATO avstår fra å signere FN-traktaten mot atomvåpen følger en logikk som er til å forstå, selv om jeg er uenig. Men at regjeringen samtidig struper støtten til organisasjoner som jobber for nedrustning – det kan jeg ikke med min beste vilje skjønne, sier Raja.(Vilkår)

Når maktpersoner vil uttale seg, men ikke si noe, tyr de ofte til dette trikset
Les hele kommentaren til Eva Grinde i lenken under.
01:08
Publisert: