– Det aller viktigste nå er å hindre at North Connect-kabelen blir bygget. Der skal vi kjempe med nebb og klør, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han og forbundet skal også gjøre sitt beste for å oppnå ekstra forsikringer om at videre utvikling i EUs «pakker» for energisektoren ikke utfordrer Norges egen avgjørelsesmyndighet.

Nye LO-utspill kan likevel ikke ventes før over påske – etter at vårens lønnsoppgjør er landet.

– Vi registrerer nå at Acer vedtas i Stortinget torsdag. Men akkurat nå har vi noe annet å tenke på, sier Alfheim.

Motstand

Det var tirsdag det ble endelig klart at et bredt flertall av Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet de Grønne sier ja til energimarkedspakken og Acer. Etter denne innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité er vedtak i Stortingssalen en formalitet.

Politikernes beslutning kom etter motstand i LO, store enkeltforbund og i Ap selv. En tredjedel av medlemmene i Aps landsstyre stemte imot tilslutning. LOs sekretariat sa også nei til å gå inn nå, og krevde nærmere utredning av konsekvensene før en endelig beslutning.

Ap-ledelsen og stortingspolitikerne endte likevel på ja. De mener i likhet med det øvrige stortingsflertallet at norsk selvråderett ikke er nevneverdig utfordret, men at tilslutning til EU-avtalen er viktig for europeisk markedsmulighet for norsk gass og olje og dessuten for norsk forsyningssikkerhet av energi.

Kabel-nei

North Connect er en planlagt kraftutvekslingskabel mellom Hardanger og Peterhead i Skottland. Utredningsarbeid har pågått siden 2011, og planleggingen skjøt fart i 2016 da regjeringen åpnet for at andre enn staten kunne bygge og eie slike mellomlandsforbindelser.

Det er regionale, offentlig eide kraftselskaper – Lyse, Eco, Agder Energi med flere – som sammen med svenske Vattenfall står bak North Connect. Konsesjonssøknad for bygging ligger nå til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Arbeiderpartiet sier betinget ja til Acer tross uro

– Hvorfor er det nå aller viktigst å stanse bygging av denne kabelen, Alfheim?

– Prisen på elkraft er en helt annen i Skottland og England enn i Europa ellers.Vi er redde for å importere økte priser, til skade for både industrien og forbrukerne. Det sies at det i så fall bare vil dreie seg om få øre. Men dette kan utgjøre milliardbeløp for norsk industri som bruker 30 TWh (milliarder kilowattimer) årlig, sier Alfheim.(Vilkår)

Meretes Utvalgte: Mye Chablis for pengene
Strålende vin å nyte til litt skalldyr i solveggen nå tidlig på våren.
00:55
Publisert: