Stortinget holder for tiden på å behandle EUs tredje energipakke, som innebærer opprettelsen av et EU-byrå for samarbeid mellom energiregulatorer – med den engelske forkortelsen Acer.

Som en del av forhandlingene om å få energipakken vedtatt av Stortinget, vil Arbeiderpartiet etter det DN kjenner til få gjennomslag for at eierskap til kraftkabler over landegrensene skal forbeholdes offentlige eiere.

En lokal regjeringsmyndighet for energi (RME), som skal være en operativ enhet i Acer-samarbeidet, kan også få noe reduserte fullmakter.

Gode forhandlinger

– Forhandlingene foregår med full kraft. Det er gode forhandlinger, jeg er optimistisk, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, saksordfører for Acer-saken.

Høyres talskvinne Tina Bru er enda tydeligere:

– Vi arbeider for å få til et bredt flertall. Det er viktig med et solid flertall i en sak av så stor nasjonal betydning. Norge er en energinasjon. Vi har hatt et tett samarbeid i Norden i mange år. Vi eksporterer store mengder gass til Europa. Det er svært risikabelt å sette alt dette i spill ved å si nei, sier Bru.

Tina Bru, stortingesrepresentant for Høyre.
Tina Bru, stortingesrepresentant for Høyre. (Foto: Gunnar Blöndal)

På de politiske fløyene er KrF og SV mot Acer-tilslutning. Det kan få liten betydning dersom Ap og regjeringen finner sammen i saken.

EUs nye kraftmarkedsregler tar blant annet sikte på å etablere et helt klart skille mellom kraftprodusenter/selgere og eierne av det sentrale nettet som transporterer energien for å sikre et åpent marked.

Omstridt

Striden om Acer har i stor grad dreid seg om i hvilken grad et EU-rammeverk for energiutveksling mellom land innskrenker norsk suverenitet over eget energimarked.

Ifølge Klassekampen har 97 Ap-ordførere sluttet seg til et opprop imot, det samme har en rekke LO-forbund. Sist ute var forbundsstyret i LOs Fellesforbund, som torsdag også valgte nei.

– Det er viktig at Norge har sikkerhet for at energipolitikken i Norge skal utformes og vedtas av norske myndigheter. Det gjelder hvem som skal få konsesjon på utbygging av energiressursene, hvem som skal eie dem, hvem som skal vedta og bygge ut kabler mot utlandet og hvem som skal disponere inntektene fra salg av energien, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Men i uttalelsen presiserer Fellesforbundet samtidig at man i prinsippet også er positive til utvikling og utveksling av energi.

En uke

Stortingskomiteen skal om én uke gjøre klar sin innstilling om endringer i blant annet energiloven i forbindelse med EU-pakken. 20. mars skal energikomiteen samle trådene og si ja eller nei til regjeringens forslag om tilslutning til regjeringens forslag om Acer.

Blir det ja, er det bare en kraftkabel mellom Norge og utlandet som kan tenkes å bli berørt.

Alle utbyggede elkabler i drift mellom Norge og utlandet eies av sentralnettoperatøren Statnett. Men prosjektet North Connect eid av Vattenfall og en rekke regionale kraftselskaper har nå en planlagt kabel fra Eidsfjord i Hardanger til Peterhead i Skottland til konsesjonsbehandling i NVE.(Vilkår)

18.000 nordmenn står på liste for denne bilen
Hyundai Kona kommer som elbil i juni, den kommer nok til å bli synlig på norske veier.
01:01
Publisert: