– Jeg vil ha en nasjonal alkoholbevilling til dagligvareaktører på nett. Det vil gi en tryggere og mer effektiv ordning som sparer ressurser for både kommuner og næringsliv, sier Stensland til NTB.

-Alkoholloven ble utformet i en tid hvor netthandel og de teknologiske mulighetene vi har i dag ikke eksisterte, framholder Høyre-representanten som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Ulempe

Stensland akter å følge opp saken overfor regjeringen og helseminister Bent Høie.

– I dag må nettbutikker søke bevilgning i hver enkelt kommune de leverer til. Dette gir byråkrati og utgifter uten effekt på alkoholkonsumet, mener Stensland. Han vil i stedet ha elektronisk ID-kontroll ved kjøp av alkoholholdige drikkevarer.

– BankID vil eliminere behovet for alderskontroll og åpne for ubemannede leveringsmetoder, som ikke krever fysisk møte mellom kunde og leverandør. En tidsluke på mer enn 8 timer mellom bestilling og levering er en effektiv barriere mot impulshandel i beruset tilstand, sier han.

Stort problem

Administrerende direktør Karl Alveng Munthe-Kaas i kolonial.no sier alkoholloven er et kjempeproblem for dagligvarebutikker på nett.

– Den er ikke tilpasset nye distribusjonsformer som hentepunkter eller hjemlevering uten kundekontakt. Regelverket må endres slik at kundene kan få det samme tilbudet enten de handler på nett eller i fysiske butikker, sier han til NTB.

At det ikke finnes en nasjonal ordning for alkoholbevilgning får utslag som Munthe-Kaas finner urimelige.

– 73 prosent av kommunene innvilger vår søknad, mens 27 prosent avslår bevilling om hjemlevering. Det skulle ikke ha vært mulig når regelverket i utgangspunktet er det samme, sier han.

Ikke liberalisering

Stensland avviser at regelendringene han foreslår vil liberalisere norsk alkoholpolitikk.

– Denne løsningen vil oppfylle hensikten med alkoholloven og er en forenkling tilpasset moderne handlemønstre. Det er bra for kunden, næringen og kommunene, sier han.

Høyre-representanten understreker at det bare er snakk om alkoholholdige drikkevarer som i dag selges i butikk. Tidspunktene for alkoholsalg er og vil være retningsgivende også ved hjemlevering.

– Vi har jobbet med å få endret disse reglene siden vi startet opp i 2014. Det har tatt lang tid, men nå mener vi å se tegn til at noe er ferd med å skje, sier Munthe-Kaas.(Vilkår)

Slik fungerer Amazons kasseløse butikker
Amazon lanserer butikkonseptet Amazon Go hvor du ikke må stopp opp ved utgangen for å betale for varene du skal ha. Slik fungerer det.
01:05
Publisert: