Søndag talte Tysklands forbundskansler Angela Merkel på et valgkamparrangement i Bayern der budskapet var at gamle allianser ikke lenger kan tas for gitt og at Europa nå må ta skjebnen i egne hender.

Merkels uttalelser kommer etter denne ukens Nato-møter, samt helgens toppmøte med G7-landene. Møtene var preget av konflikt mellom USAs president Donald Trump og hans vestlige allierte.

– Det er bare en bekreftelse på en antagelse vi hatt en stund, men nå er det blitt nesten umulig ikke å si det offentlig når man så hvordan Trump opptrådte blant annet på Nato-møtet, sier Svein Melby som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har blant annet forholdet mellom USA og Nato/ Europa som spesialområde.

– Når Merkel sier at Europa må ta større ansvar, så tenker hun nok på at EU og EU kollektivet i større grad må ta ansvar, så får vi se om de mestrer den oppgave. Jeg tillater meg å tvile på om de er i stand til å erstatte amerikansk lederskap. Det blir spennende å se, sier Melby.

Alvorlig

Han mener det i lengre tid har pågått en prosess i amerikanske politikk, særlig i den republikanske velgermassen, der man heller vender blikket innover mot egne utfordringer og er mindre interessert i å ta ansvar for europeisk sikkerhetspolitikk.

– Det er alvorlig fordi USAs vilje til å lede og ta ansvar internasjonalt har vært en nøkkelfaktor for det minstemålet av stabilitet som man har hatt, ikke minst i Europa. Det er tross alt er en relativt stabil verdensdel sikkerhets- og utenrikspolitisk, sier Melby.

Han frykter at historiske konflikter og stormaktsrivalisering igjen kan bli en realitet dersom kollektive forsvarsavtaler som Nato smuldrer opp om amerikanerne kaster ledertrøyen.

– Det kan fort eskalere til noe helt annet enn det det har gjort. Bekymringen er at man får en langt mindre stabil situasjon også i vår der av verden der konflikter og motsetninger mye lettere kan ende opp i direkte konfrontasjon og krig. Vi er ikke der ennå, men hvis dette får fortsette og hver enkelt må ta vare på sine egne interesser, da ryker sakte, men sikkert det kollektive systemet. Da er veien kort tilbake til det systemet man hadde i Europa frem til etter annen verdenskrig, sier Melby.

Uro i nærområdene

Nupi-direktør Ulf Sverdrup er heller ikke overrasket over Merkels uttalelser og mener de har rot i en utvikling som har pågått over tid.

– Det er mye uro rundt Europas nærområder, både i Midtøsten og Nord-Afrika og et mer komplisert forhold til Russland, og det må Europa ta et større ansvar for å løse, sier Sverdrup.

Han mener EU-samarbeidet frem til nå i stor grad har handlet om å få til en indre integrasjon mellom landene som er med. Nå må landene i større grad rette oppmerksomheten mot hvordan de sammen kan håndtere utfordringene man står overfor i nærområdene.

– Det handler om styrke forsvarssamarbeidet i Europa; forsvarsforskning, forsvarsteknologi og -industri, og det handler om ting som har mer grensekontroll og migrasjonsutfordringer, men også om bistand og hjelp til andre land, mener Sverdrup.

Valgkamp

Tyskland-ekspert Kate Hansen Bundt tror på sin side Merkels uttalelser søndag må tolkes i lys av hennes møter med Trump både i forbindelse med toppmøtet til G7-landene på Sicilia i helgen og Trumps møte med Nato-lederne.

– Det er tydelig at hun er preget av de dagene man har bak seg, mener Bundt som er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité.

Bundt viser til at Merkel nok er opptatt av å vise sin dedikasjon til det europeiske fellesskapet ettersom hennes tøffeste konkurrent til jobben som forbundskansler, sosialdemokraten Martin Schultz, er villig til å gå enda lenger enn Merkel i å integrere landet med EU.

– Det mest oppsiktsvekkende hun snakket om i München var at man må diskutere et tettere samarbeid med Frankrike og Macron, men også åpne opp for en tettere integrasjon innenfor Europa-samarbeidet. Der har Merkel vært en av dem som har holdt litt tilbake, sier Bundt.(Vilkår)