– Det er jeg ikke overrasket over. Den ville jo bekreftet det jeg har sagt, skriver Per Otto Dyb, tidligere styreleder i Innovasjon Norge, i en tekstmelding.

Han sikter til Nærings- og fiskeridepartementets logg fra den omstridte samtalen mellom ham og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 1. mars. Den loggen vil departementet ikke offentliggjøre.

Dyb mener næringsministeren hindret ham fra å ta opp ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge i styret.

Uenige

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) og to representanter fra embetsverket i Næringsdepartementet var også med på telefonmøtet i mars.

Isaksen og Dyb strides om hva som ble sagt i samtalen, noe som har ført til at saken tirsdag vil bli diskutert i kontrollkomiteen på Stortinget.

Tre dager etter samtalen med Isaksen trakk Dyb seg som styreleder i selskapet med umiddelbar virkning siden han mente statsråden overkjørte ham.

– Jeg må vise til det jeg har svart Stortinget hvor vi selvfølgelig plikter å gi korrekt informasjon, nemlig at jeg understreket i samtalen at dette var et synspunkt fra departementet, at det ikke var en instruksjon av styret og at jeg aksepterte at styreleder kunne ha en annen vurdering. Så må jeg ta til orientering at Dyb har oppfattet situasjonen annerledes, sier Isaksen til DN.

Tidligere Siemens-sjef Per Otto Dyb har kommet på kant med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Innovasjon Norge, hvor han tidligere var styreleder.
Tidligere Siemens-sjef Per Otto Dyb har kommet på kant med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Innovasjon Norge, hvor han tidligere var styreleder. (Foto: Aleksander Nordahl)

Vil ikke offentliggjøre logger

Næringsdepartementet loggfører rutinemessig vesentlig kontakt og samtaler i tilknytning til eierskapsforvaltningen, men det er ikke referater partene er enig om.

Departementet har avslått DNs innsynsbegjæring i loggen fra samtalen 1. mars.

– Fra møtene departementet har med selskapene, inkludert Innovasjon Norge, føres det normalt referater, som arkiveres. Også vesentlig innhold i annen kontakt med selskapene arkiveres. Dette gjøres som regel ved at innholdet fortløpende føres i en logg, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i departementet.

Departementet vil ikke la de andre som var til stede under telefonmøtet i mars stille til intervju.

Sier han ikke har instruert

Næringsministeren har gjentatte ganger sagt at han advarte Dyb mot å ta opp ansettelsesforholdet til Traaseth, men ikke instruerte styret.

Synspunktet Isaksen formidlet, var at det ville være uheldig å miste både styreleder og administrerende direktør samtidig. Han har tidligere understreket at Dyb kunne ha innledet sak om Traaseths ansettelsesforhold om han ville.

– I dette tilfellet hadde staten et begrenset syn som knyttet seg til prosess og timing. Styret kan ta opp igjen prosessen om det ønsker. Det tillegger ethvert styre å vurdere stillingen til administrerende direktør, sa Isaksen i mars.

Slo tilbake

Dyb har vært ordknapp etter at han trakk seg.

I mars slo han imidlertid tilbake mot Isaksen, da statsråden sa at Dyb kunne ha gått videre med prosessen mot Traaseth om han ønsket det.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev han i en epost.

DN har også fått tilgang til eposten Dyb skrev til valgkomiteen da han trakk seg. Der tordner han mot departementet.

«Jeg reagerer på at departementet mener de er bedre skikket enn styret til å vurdere forholdet til daglig leder. Jeg opplever at departementet signaliserer mistillit til styrets evne til å vurdere denne saken og de facto setter styret under administrasjon», skrev han. (Vilkår)

– Så lenge jeg kan greie å bo her, skal jeg ikke selge
Berit Hallan takket nei til 40 millioner kroner for barndomshjemmet på Røa i Oslo. Hun vil heller bli boende med hunden Maimiti.
01:59
Publisert: