– Både som barnelege og som barneombud har jeg jobbet mye med problemene knyttet til vold mot barn. Derfor ønsker jeg at vordende foreldre skal få et obligatorisk kurs som forbereder dem på det som kommer, før barnet kommer, sier det avtroppende ombudet til Vårt Land.

Lindboe opplyser til avisen at hun vil at kurset skal tilbys på de kommunale helsestasjonene, ettersom 99 prosent av alle foreldre kommer dit.

– Vi kan få avdekket hvem som sliter med sinnemestring, hvem som kan trenge veiledning og hjelp fra barnevernet, hvem som selv har opplevd vold som liten og hvem som på andre måter er ekstra sårbare og som derfor kan trenge hjelp når de blir foreldre, sier Lindboe.

Hun understreker at vi vet at forebyggende arbeid hjelper.

(©NTB)(Vilkår)