Geelmuyden Kiese fikk i desember betalt 500.000 kroner for å lage en ny kommunikasjonsstrategi for deltagerne i IA-avtalen.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv mellom staten og partene i arbeidslivet skal redusere sykefraværet, inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet og få eldre arbeidstagere til å stå lengre i jobb.