Onsdag ettermiddag innrømmet utenriksminister Anniken Huitfeldt feil knyttet til habilitetsreglene, da det ble kjent at hennes ektefelle hadde gjort over 100 aksjekjøp under hennes tid som statsråd.

På en pressekonferanse beklaget Huitfeldt og sa at hun ikke var klar over omfanget av ektemannens transaksjoner og at han hadde misforstått retningslinjene som handler om habilitet hos statsråder.

Saken er den fjerde habilitetssaken i regjeringen på kort tid, og kommer bare en måned etter at Senterpartiets Ola Borten Moe gikk av som forskning- og høyere utdanningsminister som følge av aksjekjøp, og to måneder etter at Anette Trettebergstuen trakk seg på grunn av brudd på habilitetsreglene.

Eivind Smith, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, sier følgende om det nye habilitetskrøllet:

– I likhet med i Borten Moe-saken er koblingen mellom aksjekjøpene og personens habilitet som statsråd nokså indirekte. Sant å si er det ikke sikkert at noen av dem har opptrådt i strid med de lovfestede habilitetsreglene. For Huitfeldt kommer det i tillegg at det ikke er statsråden selv som har handlet aksjer, men ektemannen, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte pressen onsdag ettermiddag.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte pressen onsdag ettermiddag. (Foto: Gunnar Lier)

Innrømmet feil

På pressekonferansen var det en forkjølet statsråd som redegjorde for saken foran de oppmøtte og beklaget at hun «ikke hadde undersøkt egen habilitet i tilstrekkelig grad».

– Som utenriksminister har jeg det hele og fulle ansvar. Og det er mitt ansvar å sørge for at mannen min gir meg nok informasjon til å vurdere min habilitet, sa hun.

Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer i selskap som er påvirket av politiske vedtak fra regjeringen, blant annet i enkelte lakseselskaper og våpenprodusenten Kongsberggruppen. Det er samme selskap Borten Moe handlet aksjer i, som førte til hans avgang.

Huitfeldts mann solgte aksjer i våpenselskapet 31. juli i år, ti dager etter Borten Moes avgang.

Ifølge Huitfeldt ga hun ektefellen opplæring i håndbok for politisk ledelse og aktsomhetsreglene, og ba han holde seg unna våpenaksjer.

Huitfeldt sier dette var viktig fordi Utenriksdepartementet har ansvar for eksportkontroll av forsvarsmateriell, og at handel med slike selskap kunne gjøre henne inhabil. Videre sier hun at ektefellen skulle ha opplyst henne om at han hadde aksjer gjennom investeringsselskapet sitt Flemo as, og at han hadde aksjefond og noen enkeltaksjer.

– Mediemessig og politisk er det imidlertid klart at det blir mer alvorlig når saken kommer i kjølvannet av tre andre saker på like mange måneder. Men om vi ser på Huitfeldt-saken isolert, er det ikke uten videre klart at den fortjener den oppmerksomheten den nå faktisk får, sier UiO-professor Smith.

Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.
Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Solgte alt

Sammen med en fullstendig oversikt over transaksjonene mannen gjorde mellom 1. oktober og i dag, kom også beskjeden om at samtlige aksjer i børsnoterte selskaper var blitt solgt 22. august. Huitfeldt sa videre at hun ikke var informert om kjøpene og salgene.

– Han tenkte da at for å være aktsom og ryddig, så ønsket han et vanntett skott mellom oss to når det gjaldt hans aksjehandel. I praksis har det betydd at han ikke har fortalt meg om kjøp og salg av hans aksjer, sa statsråden.

Professor ved Handelshøyskolen BI, Morten Kinander, trekker paralleller til Borten Moe-saken, og at det er to sider også ved denne saken. Det ene er habilitetsvurderingen, som både Borten Moe og Huitfeldt har lagt til grunn, mens det andre er spørsmålet om innsideinformasjon.

– Hun sier at hun ikke visste hva slags aksjer mannen har kjøpt, så når det gjelder alvorlighetsgrad fremstår dette som spesielt. Det kan være en fare for at man uforvarende har brutt taushetsplikten, sier Kinander.

Han legger til:

– Hvis han har handlet på noe som Huitfeldt har sittet på innsideinformasjon med kan det bli sensitivt.

BI-professoren er likevel klar på at håndteringen er klønete.

– Uansett burde hun orientert seg mer om hva han drev med.

UiO-professor Smith legger til:

– Når det gjelder spørsmålet om innsideinformasjon er det ingen tvil om at utenriksministeren har vært borti spørsmålet om salg av våpen. Her er det snakk om saker med utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner som det er utenkelig at UD ikke har vært borti. Derfor kan det vel være en tanke at Økokrim også tar en titt på denne saken.

Statsminister Jonas Gahr Støre opplyser at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som statsråd. Samtidig har Kontrollkomiteen på Stortinget åpnet en sak som vil bli utvidet til å gjelde utenriksministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.