– Jeg har ikke på noe tidspunkt dyttet saksbehandlere foran meg, bare redegjort for prosessen som er i alle slike saker, at det foregår dialog på saksbehandlernivå. Men det er selvfølgelig jeg som statsråd som har det øverste ansvaret, sa forsvarsministerminister Ine Eriksen Søreide i Stortingets muntlige spørretime onsdag, på spørsmål fra Aps leder av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt.

DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.

Dokumentene var fra Riksrevisjonen ment å kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet hemmeligstemplet hele sammendraget med hjemmel i sikkerhetsloven. Departementet ville heller offentliggjøre en versjon der kritikken mot regjeringen, politiet og Forsvaret var tonet ned og endret.

Skyldte på forgjenger

For to uker siden ble det klart at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i brev til Stortinget har skrevet at Forsvarsdepartementets forslag til endringer i Riksrevisjonens dokumenter, ikke var «forankret hos avdelings- eller departementsledelsen».

Ine Eriksen Søreide brukte mye tid i sitt første svar til Stortinget om hvor dårlig det sto til med forsvar og beredskap i den forrige regjeringsperioden under Jens Stoltenberg. Det fikk Anniken Huitfeldt til å si:

– Nå fikk vi en oppvisning i hva som er problemet her. Statsråden skylder på sine forgjengere, men tar ikke ansvar på sin vakt. Det var et klart løfte fra statsminister Erna Solberg om å ta større ansvar for beredskap, hun skulle opprette et beredskapselement på Statsministerens kontor for å tvinge gjennom et samarbeid mellom politi og forsvar. Jeg fikk ikke svar på spørsmålet og stiller det igjen: I beslutningen om å hemmeligholde sammendraget fra Riksrevisjonen hadde statsråden støtte fra statsministeren, tok hun beslutningen selv eller embetsverket?

Politisk beslutning

Forsvarsministeren sto på sitt:

– Regjeringen har gjennom denne stortingsperioden satt av betydelige ressurser og arbeid for å bedre samarbeidet mellom politi og forsvar, vi har lagt frem en langtidsplan, gjort betydelige bevilgningsøkninger, redusert beredskapstiden på helikoptre i politiet. Det er ikke et behov for å tvinge gjennom et samarbeid, som representanten sier. Det er ikke embetsverket som bestemmer, men det er en faglig vurdering som gjør at vi til slutt tar vår beslutning politisk om at det var nødvendig å gradere dette ytterligere, sa Søreide.

KrF-leder Knut Arild Hareide, som tidligere har sagt til DN at regjeringen har skapt en farse, gjentok at hemmeligholdet er uforståelig.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mente Riksrevisjonens rapport ikke hadde gjort inntrykk på regjeringen.

Så kom Abid Raja og kritiserte regjeringen kraftig for å ha sviktet det aller viktigste.

Misbruker loven

– Samfunnets sikkerhet er politikernes viktigste oppgave. Norge sviktet 22. juli. Norge har ikke råd til å svikte igjen. Riksrevisjonens rapport viser at hverken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det. Det er meget alvorlig, og vi kan prise oss lykkelig for at ikke et slikt angrep er blitt forsøkt, begynte Raja.

Før han minnet om hemmeligholdet fra forsvarsministeren.

– Hun vil ikke at folk der hjemme, skal lese dette og skjønne det. Per-Kristian Foss, mangeårig Høyre-representant, nå riksrevisor, sier at statsråden forsøker å beskytte departementet for kritikk. Hvorfor misbruker statsråden sikkerhetsloven for å beskytte seg mot kritikk?

– Jeg er helt uenig i at sikkerhetsloven misbrukes for å skjule kritikk. Snarere tvert imot. Dette har vært åpent diskutert siden Riksrevisjonen la frem sin rapport. Stortinget har all tilgjengelig informasjon, alle ugraderte og graderte rapporter. Det finnes også et ugradert sammendrag som har vært grunnlaget for den offentlige debatten og de over seks hundre medieoppslagene som har vært om dette. Det er mye. Det er selvfølgelig ikke mulig å hemmeligholde kritisk informasjon av hensyn til seg selv, men det er pålagt gjennom sikkerhetsloven å verne gradert informasjon som kan skade rikets sikkerhet. Objektsikkerhet er én side av saken, informasjonssikkerhet er en annen, sa Ine Eriksen Søreide. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Djuve: Derfor offentliggjorde vi rapporten