Temaet var oppe på partiets gruppemøte onsdag ettermiddag, men det ble ikke fattet noe vedtak. Det til tross for at Arbeiderpartiets landsstyre noen timer tidligere hadde avgjort hva partiet mener om saken.

Med 31 mot 16 stemmer ga landsstyret en fullmakt til stortingsgruppa som åpner for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Forutsetningen er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier saken vil bli debattert på fylkesmøter i helgen.

Får gjennomslag for krav

Han bekrefter at uroen er årsaken til at stortingsgruppa skyver på saken.

– Men nå har vi god tro på at kravene fra landsstyret vil bli innfridd. Og den uroen vi finner rundt om i landet og i fagbevegelsen, forsøker vi jo å svare på. Vi skal ha kontroll over våre ressurser, over kraftkablene og hvordan vi kan utvikle norsk grønn industri, sier han til NTB etter gruppemøtet.

Han vedgår imidlertid at landsmøtevedtaket ikke gir stortingsgruppa særlig slingringsmonn.

– Det er veldig tydelige krav som er listet opp i det vedtaket, og landsstyret er det nest høyeste organet i Ap mellom landsmøtene.

Men han understreker at vedtaket slår fast at dersom kravene ikke blir innfridd, skal Norge reservere seg.

Partiet føler seg altså trygge på at de får gjennomslag på Stortinget for kravene, men går likevel en ekstra runde internt før energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling tirsdag. Samtidig skal også utenriks- og forsvarskomiteen behandle noen av lovendringene som må til.

Opprop

Rundt hundre Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot energibyrået Acer. Motstanden er også sterk i en rekke fylkeslag, og mandag ba LO-sekretariatet om at hele saken utsettes. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er ikke beroliget, til tross for forutsetningene som er satt.

– Det er fortsatt mye usikkerhet, noe som tilsier at man bør ta seg mer tid. Blant annet for å få bedre kunnskap om innholdet i den fjerde energipakken, som ennå ikke er vedtatt, sier Gabrielsen til NTB.

Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt.

Gabrielsen sier imidlertid at Aps landsstyrevedtak er mye bedre enn det opprinnelige forslaget fra regjeringen.

– Det var for dårlig når det gjaldt norsk selvråderett over energiressursene, og tok for lite hensyn til norsk industri, sier Gabrielsen.

Det er først og fremst usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som i framtiden kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME som er grunnen til LOs motstand.

Motstanden mot Acer og skepsisen til onsdagens Ap-vedtak går langt inn i partiets rekker. Ap-veteran Martin Kolberg er blant skeptikerne.

Krever nasjonal kontroll

Nasjonal kontroll over vannkraftressursene er det første kravet Ap-landstyrets liste. Nummer to slår fast at minst to tredeler av norske vannkraftressurser skal være offentlig eid.

Videre krever Ap at beslutninger om nye utenlandskabler skal være opp til Norge suverent, samt at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser.

Der er imidlertid uklart hvordan Ap-vedtaket rammer den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Sima i Hordaland og Aberdeenshire i Skottland.(Vilkår)

Meretes Utvalgte: Nytt røverkjøp fra Contino
Perfekt til lam, er kun 480 flasker tilgjengelig. Først til mølla.....
01:13
Publisert: