Ap-landsmøtet vedtar lørdag et kompromiss for å komme forkjemperne for en mer liberal asylpolitikk i møte. Tidligere ble nesten ingen enslige mindreårige asylsøkere sendt ut når de fylte 18 år, men antallet går nå opp etter at Arbeiderpartiet i fjor høst var med på å oppheve rimelighetsvilkåret. 

Tidligere førte dette vilkåret til at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet. De fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig». Ap står fast på det, men vedtaket på landsmøtet sier at det er behov for å endre praksis og begrense midlertidig opphold for å unngå at flere sendes ut når de fyller 18 år. 

«Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn», heter det i vedtaket. 

Men kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI bekrefter overfor DN at «for enslige mindreårige asylsøkere er det allerede i dag spesielle sårbarhetsvurderinger.»

Ikke ny instruks nå

– Stortinget fjernet rimelighetsvilkåret slik at flere mindreårige henvises til internflukt etter fylte 18 år. Hvis det skal endres, må en ny instruks være mer detaljert enn bare å påpeke sårbarhet som en faktor, sier Grimsmo.

Nestleder Hadia Tajik svarer at «Det må jeg bare ta til etterretning.»

– Ap har ikke tatt stilling til hvilket format dette skal utformes i, sier Tajik. 

Per Sandberg, som vikarierer for innvandringsminister Sylvi Listhaug, har vanskelig for å tyde Aps vedtak: 

– Dette forslaget er i verste fall en oppmykning og i beste fall en saus med tåkeprat som ikke endrer noe som helst. For meg er det vanskelig å se hva dette oppnår. Som UDI bekrefter er det allerede spesielle sårbarhetsvurderinger for enslige mindreårige asylsøkere, sier Sandberg til DN. 

Tabbe sist gang

Han viser til at Jonas Gahr Støre fredag advarte mot å sende gale signaler. 

– Det er med andre ord tydelig at de har forstått at de gjorde en tabbe ved å vedta 10.000 flyktninger i 2015. Dette sendte et helt galt signal som bidro til at det kom rekordhøye 31.000 asylsøkere til Norge det året. Nå har vi endelig fått viktig innstramninger gjennomført og den laveste asylstrømmen på omtrent 20 år. For Frp og regjeringen er det helt klart at hvis du ikke har krav på beskyttelse, skal du reise hjem når du fyller 18 år, sier Sandberg. 

Han forstår ikke hvorfor mange i Ap ønsker å gi permanent opphold til personer som ikke har krav på beskyttelse. 

– Hvis det er andre trygge områder i ditt eget land, skal du selvsagt henvises dit, og ikke reise halve jordkloden rundt for å komme til Norge. Vår politikk har fungert. Fra å motta omtrent 5.500 asylsøkere i 2015 har vi til nå i 2017 mottatt omtrent 40. Tydelige signaler og streng politikk virker, sier Sandberg. 

Står fast?

Hadia Tajik sier til DN at partiet ikke vil tallfeste hvor mange flere enslige mindreårige som bør få permanent opphold. 

– Men grunnen til at flere sendes ut i dag er den politikken dere selv står for?

– Vi står for en streng, rettferdig og human asylpolitikk, og innvandringsforliket står fast. Dette er en mindre endring innenfor det, sier Tajik.

– Bare litt færre som skal sendes ut?

– Det er ikke naturlig å tallfeste, men det er ikke mange enkeltpersoner, sier Tajik.

– UDI sier det allerede i dag er sårbarhetsvurderinger, hva er da forskjellen med Aps nye politikk?

– Vi ønsker at det skal utvikles sårbarhetskriterier som er tydelig definerte og som rettes inn mot denne gruppen, sier Tajik.

– Hva er den praktiske endringen?

– Inngangen til diskusjonen er en grunnleggende bekymring for at andelen midlertidige oppholdstillatelser har økt. Det har utløst diskusjonen.

– Men det er jo dere som vedtatt den strenge politikken?

– Det står vi ved, men det er en mindre gruppe enslige mindreårige det er behov for å gjøre justeringer for, sier Tajik.

– Når det allerede i dag er sårbarhetskriterier ser det ut som de liberale er lurt med på dette kompromisset?

– Det er forskjell på å gjøre en generell sårbarhetsvurdering og det å stille opp konkrete sårbarhetskriterier. Det er det siste vi er blitt enige om, sier Tajik. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg har bokset i 70 år
Birger «Biggen» Olsen (86) har fremdeles kraft i slagene.
02:59
Publisert: