– Vi øker i vårt alternative budsjett sykehusrammen med 1,4 milliarder kroner, slik at den reelle økningen blir på 3 milliarder, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB.

Budsjettet legges frem mandag, og pengene brukes på å styrke fødetilbudet, ambulanse- og akuttilbudet og psykiatrien i distriktene. Kjerkol mener regjeringen har levert veldig stramme sykehusbudsjetter de siste årene.

– Både i år og i fjor har vi halvveis ut i året sett at det ikke har vært aktivitetsvekst i sykehusene. Helseforetakene forbereder nå 2020-budsjettet. De fleste står i en situasjon hvor de må kutte, og flere må nedbemanne. Det er ikke forsvarlig, sier Aps helsetopp.

Sp plusser for sin del på én milliard til sykehus for å stoppe nedbemanning og innstramning ved flere sykehus.

Kutte fritt behandlingsvalg

Ap finansierer sine satsinger ved å hanke inn 180 millioner kroner på moms på alternativ behandling og 125 millioner på en omsetningsavgift på private helseforsikringer.

Både Ap og Sp vil også avvikle fritt behandlingsvalg, der man kan velge private aktører på det offentliges regning, og erstatter det med fritt sykehusvalg. Samtidig varsler Ap økt skatt for de med inntekter over 750.000 kroner og endringer i formuesskatten.

Mer penger er nødvendig fordi behovene i sykehusene er større enn det regjeringen gir økonomisk handlingsrom til, ifølge Kjerkol.

– Vi har en aldrende befolkning, flere med kroniske sykdommer og flere med mer kompliserte sykdomsbilder. Sykehusene trenger å investere i nytt utstyr og økonomi til å ta inn nye, avanserte medisiner, i tillegg til å rekruttere og utdanne de fagfolkene vi trenger for fremtiden, sier hun.

– Sentralisering

Nedbemanning på 200 årsverk ved Sørlandet sykehus og 100 årsverk ved Sykehuset Telemark, nedskjæring i sengekapasitet og bemanning ved Sykehuset Innlandet og økonomisk motiverte kutt i ambulanseberedskapen i Helse Nord-Trøndelag er eksempler opposisjonen trekker frem.

– Regjeringens forslag til sykehusøkonomi er katastrofalt dårlig og legger opp til sentralisering og privatisering av sykehustjenester og beredskap, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

– Vi kan ikke akseptere at enda flere ambulansestasjoner blir lagt ned, eller at fødetilbud presses ytterligere.

I motsetning til Ap sier Sp også nei til lånesøknad på 29 milliarder kroner for nye Oslo universitetssykehus, hvor bevilgningen for 2020 ligger på 100 millioner kroner. Sp overfører i sitt alternative budsjett, som legges frem 19. november, disse pengene til pasientbehandling.

Viser til økning

Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson på Stortinget, viser til at regjeringen neste år øker helsebudsjettet med 1,58 milliarder og har lagt til rette for en aktivitetsvekst på 15,5 prosent siden 2013. Han anbefaler Sp og Ap å ta frem både lesebriller og kalkulator.

– En gjennomsnittlig norsk pasient venter nå to uker kortere enn da vi begynte å styre i 2013, sier han til NTB.

– Fritt behandlingsvalg er grunnen til at ventetidene går ned. Hvis det fjernes, vil det gå ut over ideelle sykehus og dermed pasientene innen for eksempel rusomsorg, sier Stensland.

Han mener dessuten at det er skapt et feilaktig inntrykk av at det legges ned fødeavdelinger og lokalsykehus i Norge. Samtidig viste OECD-tall nylig at Norge er helt på topp når det gjelder akuttmedisin, ifølge Stensland:

– Akuttmedisinen og beredskapen er meget god, men under debatt på grunn av den geografien vi har.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.