– Samfunnet er i rask teknologisk utvikling, noe som allerede har skapt fundamentale endringer på arbeidsmarkedet. Vi er ikke på startstreken, vi har allerede passert den, sier Støre.

Tirsdag møtte Ap-lederen Sveriges statsminister Stefan Löfven og den danske partilederen for Sosialdemokratene Mette Fredriksen til frokostmøte i regi Tankesmien Agenda. Stikkordene for samtalen mellom de tre skandinaviske toppolitikerne på Kulturhuset var ledighet, ulikhet og usikkerhet. 

– Det blir brutalt. Utviklingen kan føre til at mange tusen arbeidsplasser kan forsvinne eller bli endret fundamentalt på kort tid. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at alle våre innbyggere får tilgang på ny kunnskap og teknologiske ferdigheter, sier Støre.

Kan sette jobber i fare

De tre toppolitikerne delte refleksjoner på utfordringene arbeidslivet står overfor som følge av utviklingen som mange kaller den fjerde industrielle revolusjonen. Et hett diskusjonstema mellom dem var om det er kraft nok i den nasjonale politikken til å videreutvikle den nordiske fellesskapsmodellen i en digital fremtid der roboter gjør mye av jobben.

Den teknologiske bølgen kan blant annet føre til at bedrifter erstatter styremedlemmer med roboter, og bakerier kan operere uten bakere, tror Støre.

– En rekke yrkesgrupper vil få og har allerede fått nye oppgaver. Det fordrer at mange vil ha behov påfyll gjennom livet, de må få mulighet til å sikre seg nye ferdigheter og kvalifikasjoner i takt med de teknologiske fremskrittene. Vår oppgave er å sørge for at den norske velferdsstatens institusjoner er rustet til å mestre denne utviklingen, det blir vår store oppgave i akselerasjonens tidsalder, sier Støre.

Frykter klasseskiller

Støre er bekymret for at automatisering og kunstig intelligens kan skape større klasseskiller både her hjemme og internasjonalt.

– Vi risikerer å få et større økonomisk skille med lavkompetanseyrker og høykompetanseyrker, en utvikling som kan bidra til økte klasseskiller. Globaliseringens tapere vil være de som ikke har fått den nødvendige kompetansen, sier Støre.

– Når vi har klart oss bedre enn andre land, er det fordi vi har en progressiv utdanningspolitikk som har gitt mulighet til veldig mange, legger han til.

Han får støtte av Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Det store spørsmålet er hvordan alle samfunnsborgere skal få mulighet til å sikre seg kompetanse til å håndtere en slik situasjon. Dette behovet for ny teknologisk kunnskap må ivaretas i alt fra grunnleggende utdannelsesløpet til mer spesifikk voksenopplæring, sier Löfven til DN.

Vil ikke velge tapere

En kartlegging foretatt av svenske forskere ved Stiftelsen for strategisk forskning i fjor konkluderer med at yrker som fotomodell, kassemedarbeider, konditor, baker, slakter, kontoransatt, bibliotekassistent, renholdsarbeider og maskinoperatør vil forsvinne om 20 år. Sverige statsminister Stefan Löfven vil helst slippe å peke på hvilke yrkesgrupper som står i fare for å bli utradert.

– Man skal være forsiktig med å spesifisere yrkesgrupper som vil forsvinne, fordi mer eller mindre hele arbeidsmarkedet kan bli berørt av denne utviklingen. En grunnleggende forutsetning for å kunne håndtere dette er en erkjennelse av at arbeidsmarkedet er i endring. Så må vi samarbeide med næringslivet for å finne de beste løsningene, sier han til DN.

Han påpeker at digitalisering i mange sammenhenger også innebærer viktige fremskritt, blant annet innen velferdsteknologi.

– Det finnes et stort potensial i dette. Vi vet allerede at digitaliseringen av pasientjournaler har gitt mange svenske pasienter et bedre tilbud, sier Löfven.

 

Støre er ikke alene om å se sosioøkonomiske konsekvenser av automatisering og kunstig intelligens. I et tidligere intervju med DN har MIT-professor Andrew McAfee tatt til orde for drastiske grep som borgerlønn kan bli et verktøy for å unngå ulikhet i fremtidens digitale økonomi.

– Nivået på roboter og kunstig intelligens som jeg har sett sier meg at det vil bli langt flere jobber som forsvinner fremover. Jeg satt i en førerløs Google-bil for første gang for noen år siden og har aldri følt meg tryggere, uttalte McAfee i intervjuet i januar 2016.

McAfee mener mye må gjøres om man skal stå best mulig rustet i møte den nye industrielle revolusjonen. Han har tatt til orde for en progressiv borgerlønn, eller negativ beskatning – med større pengeutbetalinger til lavtlønnede – for å viske ut økende klasseskiller.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den ble kalt byen som aldri sover. Se DN-fotografens bilder av dagens Aleppo.
Se de første bildene fra den sønderskutte byen.
04:05
Publisert: