Medlemsundersøkelsen i Arbeiderpartiet ga tydelige svar på at mye var galt med valgkampen.

* Budskapet var for lite konkret eller ikke godt nok

* Skattepolitikken slo feil

* Ap fikk ikke frem egne politiske løsninger.

* Manglet alternativ politikk til regjeringens

* Oppmerksomhet rundt og håndtering av Støres personlige økonomi.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til DN at det ikke er noe i tilbakemeldingene fra partiorganisasjonen som får ham til å vurdere om han er den rette til å lede partiet videre eller ikke.

Tar partiet videre

– Jeg merker meg at en av ti av de som har svart på denne undersøkelsen trekker frem saken om min privatøkonomi. Ni av ti gjør det ikke. Jeg hadde ventet at det var enda flere gitt den oppmerksomheten det fikk, sier Jonas Gahr Støre til DN.

– Er ikke det en bagatellisering. Spørsmål om din økonomi er blant de fem viktigste sakene som trekkes frem av Aps medlemmer?

– Jeg bagatelliserer ikke. Jeg sier bare at en av ti trekker det frem. Og jeg sier at saken burde vi vært foruten fordi det tok oppmerksomheten bort fra de politiske sakene, sier Støre.

– Det er altså ingen ting i dette her som gjør at du gjør en ny vurdering av om du skal lede partiet?

– Nei, men jeg har lagt det åpent frem for partiets styrende organer og sagt at de må gjøre sin vurdering av den innsatsen som er gjort og veien videre. Vi har lagt frem et opplegg for hvordan partiledelsen nå vil ta arbeidet videre i Stortinget og i partiet frem mot kommunevalg og stortingsvalget i 2021. Tilbakemeldingene har vært veldig samstemte på at de ønsker at jeg skal fortsette som partileder, sier Jonas Gahr Støre til DN.

Selvkritikk

Allerede på vei inn til Aps sentralstyremøte mandag ettermiddag, der partiet skulle evaluere det dårlige valgresultatet, tok Ap-leder Jonas Gahr Støre selvkritikk for måten hans personlige økonomi ble en for stor sak i valgkampen.

DN omtalte i valgkampen at Støre hadde plassert deler av sin formue i fond som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet.

Da DN første gang intervjuet ham om det, mente Støre at det var helt uproblematisk å eie fondet som Ap-leder, men sa at han skulle selge seg ut dersom han ble statsminister. Etter DNs omtale av saken, valgte han likevel å selge seg ut.

På spørsmål fra DN tar Støre mandag selvkritikk for sin håndtering av hele saken.

– Partisekretær Kjersti Stenseng har uttalt at Ap-medlemmer har gitt tilbakemelding om at saken skulle vært ryddet vekk før valgkampen. Er du enig?

– Ja, jeg skulle gjerne sett at vi ikke kom i den situasjonen i valgkampen. Det tok mye plass, og hvis jeg hadde kunnet gjøre grep som gjorde at det ikke ble en sak i valgkampen, så skulle jeg gjerne ha gjort det, sier Støre.

– Det tar jeg selvkritikk på, la han til før han gikk inn på møtet i sentralstyret.

Burde ryddet

Det var partisekretær Stenseng som uttalte til NRK mandag morgen at Ap har fått tilbakemelding om at sakene rundt Støres personlige økonomi burde ha vært ryddet vekk før valget.

– Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sa Stenseng til NRK.

Partiet har etter valgnederlaget fått tilbakemelding fra nesten 10.000 medlemmer om årsakene til det dårlige valgresultatet, og behandlet mandag ettermiddag saken i sentralstyret.

Stenseng uttalte til politisk kvarter på NRK mandag morgen at tilbakemeldingen som går mest igjen fra medlemmene er at Ap var for utydelige.

– Den overordnede historien om hvorfor Arbeiderpartiet ville i regjering og hvilken politikk vi gikk til valg på var ikke klar nok og gjorde oss derfor sårbare for andre saker og dagsordener som tok fokus vekk fra Arbeiderpartiets politikk, sa Stenseng.

Hun viste til at skatt er enkeltsaken som flest medlemmer og lokallag peker på som en bom fra partiets side, og uttalte at valgnederlaget vil få både politiske og organisatoriske konsekvenser.

Preget valgkampen

25. august publiserte DN den første saken som omhandlet Støres privatøkonomi og investeringsselskap.

Det var tidligere kjent gjennom Dagbladet at Støre hadde investert i et boligprosjekt i Oslo der Ap-lederens fremste forretningspartner i prosjektet var milliardær Stein Erik Hagen. Støre hadde fått kritikk for uryddige arbeidsforhold for arbeiderne på prosjektet og valgte å selge seg ut.

Støre inngikk en salgsavtale på sin eiendel i prosjektet med blant andre Hagen til en pris av 4,5 millioner kroner. Støres gevinst på salget var tre millioner kroner.

Hjelp av Knut Brundtland

Salget til de andre forretningspartnerne til Ap-lederen, der Hagen var den største, ble gjennomført samtidig som ordkrigen om formuesskatten var i full gang mellom Arbeiderpartiet og Hagen.

Den som hjalp Støre med forhandlingene da Ap-lederen tilbød sin eierandel til Hagen og andre investorer, var Ap-vennen og megler i ABG Sundal Collier, Knut Brundtland.

– Jeg gjorde det som en vennetjeneste for Jonas for å bidra til en mest mulig korrekt pris. Jonas tilbød seg å betale, men jeg avslo fordi oppdraget var så lite, sa Brundtland til DN.

Han understreker at han gjorde det som privatperson.

Fondene

Støre eier investeringsselskapet Femstø der han og sønnene sitter i styret. På spørsmål fra DN i valgkampen uttalte han at om han ble statsminister så skulle han fratre rollen som styreleder og gå ut av styret i Femstø.

– For å unngå tvil om habilitet vil jeg som nåværende styreleder sikre at forvaltningen blir videreført etter dagens modell mens jeg er statsminister. Det betyr at Femstø kun vil investere i brede aksjefond, sa Støre til DN i valgkampen.

Senere innrømmet Støre at han også hadde investert i et aksjefond i London som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet. Fondet hadde blant annet vært investert i et amerikansk atomvåpenselskap.

Det var i en artikkel i DN 31. august Støre svarte på hva slags type fond han hadde satt familieformuen i:

– Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer, har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder, skrev Støre i en epost til DN.

Den siste delen av dette svaret, om et fond som "kun investerer i lovlige, velregulerte markeder", skulle vise seg å være fondsforvalteren Egerton i London. Dette fondet har ikke etiske retningslinjer tilsvarende oljefondet, om å blant annet holde seg unna investeringer i atomvåpenindustrien.

Red.anm.: Pensjonskassen til NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv, har investert i Egerton Capital Equity Fund plc., som er det samme fondet som Støre eide.(Vilkår)

Se flommen fra lufta
Ras, flom og andre værskader har rammet Sør-Norge, spesielt Sørlandet. Helikopterbilder fra det flomrammede området rundt Topdalselva utenfor Kristiansand.
03:11
Publisert: