Arbeiderpartiets sentralstyre er i gang med selvransakelse etter Aps dårligste valgresultat fra opposisjon siden 1924. Partisekretær Kjersti Stenseng uttalte mandag at valgresultatet må få både politiske og organisatoriske konsekvenser.

Noe av løsningen ligger i å bygge opp nye profiler, mener sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Else-May Botten.

- Vi må klare å engasjere arbeidsfolket, LO-medlemmene ute i landet.