I åpningstalen til Aps landsmøte, som startet torsdag, sier Jonas Gahr Støre at jobben med å skape nye norske industrieventyr må Ap gjøre, «ved å samle næringsstøtte og forskningsmidler på områder hvor vi kan bli best.» Og ved «å bruke innkjøpsmakten til det offentlige slik at vi skaper markeder.» Støre gjør også slagordet fra de marxistiske EU-motstanderne fra 1972 til sitt: «Nei til salg av Norge». Han bruker uttrykket som argument for et aktivt, statlig eierskap.

Mens dagens næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, ifølge Ap-lederen, er «mer opptatt av om vi skal droppe å stille klokken til sommertid enn å bygge landet».

– Høyre og Frp dilter etter – og de går aldri foran. De går aldri foran fordi de tror at markedet alene gjør jobben. De går aldri foran fordi de tror at verdier først og fremst skapes ovenfra. Av eierne. Og ut av dette kommer ikke store industriprosjekter, sier Støre.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som altså også er tidsminister, humrer først av Støres angrep og vittigheter.

– Men Støre burde kanskje være litt mer opptatt av klokken, for denne talen viser jo at i næringspolitikken kommer AP minst en time for sent, sier Isaksen.

– Hvis næringspolitikken til regjeringen er så dårlig, er det jo merkelig at Norge går så bra, legger han til.

Seks vinnernæringer

I landsmøtetalen peker Støre ut seks vinnernæringer for Norge:

  • Skipsfarten – fordi den over hele verden skal bli klimavennlig og Norge har gått i front med helelektrisk ferge og hurtigbåt. Det skal ifølge Støre «bli et nytt industrieventyr for Norge.»
  • Kraftkrevende industri – ifølge Støre vil produkter som belaster naturen så lite som mulig bli mer etterspurt. For eksempel aluminium, der karbonavtrykket på den norske produksjonen er under en fjerdedel av gjennomsnittet globalt. Ap-lederen påpeker at vi har masse ren og rimelig kraft, et fortrinn vi ikke har råd til å skusle bort. – Vi vil ha mer kraftforedlende industri i landet vårt, sier han.
  • Skogen – Ap vil lage mer industri av skogen, som er tre ganger så stor i dag som for hundre år siden, gjennom produksjon av mer biodrivstoff. Ifølge Støre kan vi «erstatte plast og olje med tre i alt mellom himmel og jord.»
  • Olje og gass – vår viktigste næring skal som Støre har sagt tidligere, «utvikles, ikke avvikles». Ingen sluttdato skal settes, fordi det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Og ny industri skal bygges på skuldrene av dagens olje- og gassindustri:
  • Karbonfangst og lagring – ifølge Støre skal Ap jage på fra Stortinget for at Norge lykkes med karbonfangst fordi verden ikke når klimamålene uten det. Og Europas karbonlager skal ligge i Nordsjøen.
  • Flytende havvind – Støre mener «våre folk i olje- og gassindustrien kan lede an i utviklingen av en global havindustri» hvis vi tenker industrielt som vi gjorde da vi fant oljen. Da må Nordsjøen åpnes som øvingsarena og produksjonsområde for havvind. Støre vil at norsk leverandørindustri skal bli best i verden, også på havvind.

Næringsministeren: Virker gammeldags

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er litt vanskelig å forstå hva Støre egentlig mener, «uvanlig diffust selv til Støre å være», men at «det virker litt gammeldags».

– Støres tale viser et Ap i villrede som tror de kan kompensere for vingling i næringspolitikken med retorikk. Jeg tror Aps kritikere vil oppfatte dette som for lite, for sent. Hvis de da klarer å se hva som egentlig foreslår. Det gjør for å være ærlig ikke jeg, sier Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener innholdet i Støres tale var «litt gammeldags».
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener innholdet i Støres tale var «litt gammeldags». (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Han mener Støres industridel av talen er puslete.

– Det er en blanding av ting vi alle kan være enig i, forslag som for lengst er i gang og noen tiltak som skal fremstå som nye, men som mangler innhold. For eksempel er havstrategien til regjeringen for lengst lansert. Regjeringen satte industripolitikk på dagsordenen med den første industrimeldingen på over 30 år, sier Isaksen.

Ifølge statsråden er det nettopp er regjeringens aktive næringspolitikk som har understøttet utviklingen i maritim sektor.

– Arbeiderpartiet klarer den uvanlige bragden å både ha en gammeldags forståelse av det de kaller «vinnernæringer» samtidig som de glemmer store deler av næringslivet i Norge. Er de dermed «tapsernæringer»? For eksempel sjømatnæringen som er en av våre største eksportnæringer, sier næringsministeren.

Les Kjetil B. Alstadheims skisse om talen: Jonas Trygve Moxbakken Bastvold Støre dnPlus

Støre avviser dette.

– Det er mange næringer i vekst jeg ikke snakket jeg om, som helseindustri og sjømatnæring og reiseliv. Sjømat-næringen går godt og vi har vedtatt å øke produksjonen med fem-gangeren. De næringene jeg trakk frem var der vi kombinerer næring med klimakutt, sier han.

LO-lederen fornøyd

LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener Aps problem ikke er industripolitikken, men at den ikke er blitt praktisk politikk siden Ap ikke har flertall.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er fornøyd med Aps industripolitikk.
LO-leder Hans Christian Gabrielsen er fornøyd med Aps industripolitikk. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Jeg synes det som ligger i dagens program er bra på industri, næring og hvordan vi skaper arbeidsplasser. Vi har en tendens til å glemme hva som står i partiprogrammet siden det ikke har materialisert seg i praktisk politikk siden stortingsflertallet er et annet.

– Både hovedtillitsvalgt Atle Tranøy i Aker og tidligere statsråd Odd Eriksen har gått og sagt at Ap ikke har industripolitikk. Hva sier du til det?

– Arbeiderpartiet har politikk som ikke er blitt satt ut i livet, og på den måten kan det fremstå som at du ikke har den synlige politikken som har preget den offentlige debatten. Men jeg mener partiets program er godt på disse områdene.

– Opplever du at tidsånden er imot dere, med tanke på for eksempel klimastreikende ungdommer?

– Tidsånden er ikke imot oss. Det at du blir møtt med ulike syn gjør jo bare at beslutninger til syvende og sist forhåpentlig blir best mulig: At du gjør ting på en mest mulig klima- og energieffektiv måte som er mest mulig skånsom og med minst mulig inngrep, sier Gabrielsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.