– Interessekonfliktene som representantskapet har identifisert, mellom Nicolai Tangens personlige økonomi og rollen som daglig leder for Oljefondet, må ryddes opp i. Enten må Norges Bank gjøre det, eller så må finansministeren gripe inn og få det ordnet, sier Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Hun reagerer etter at representantskapet til Norges Bank kritiserte flere deler av prosessen som har ledet til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Blant annet reagerer representantskapet på at Tangen fortsatt vil ha en eierandel og gratis fondsforvaltning i selskapet Ako Capital.

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til Ako-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i Ako Capital. Tangens advokatforbindelse gir også uttrykk for at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, Ako Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover. Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til Ako-systemet», står det i brevet.

– Det må være avklart at oljefondssjefen gjør investeringer ut ifra hva som er interessene til det norske folk, og ikke ut ifra hensynet til egen formue, sier Tajik.

Fortsetter prosessen

Tangen og Norges Bank jobber nå med å få alt på plass den endelige ansettelsesavtalen, og etter planen skal denne klubbes på et møte i hovedstyret i Norges Bank 27. mai. Da vil det bli en ny runde i representantskapet for å vurdere avtalen.

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen. I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding mandag.

– Det pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, Ako-systemet og Nicolai Tangens personlige formue. I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over Akos forvaltning, sier Olsen.

Norges Bank opplyser til DN at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer.

– Det er Norges Banks hovedstyre som er ansettelsesmyndighet for denne stillingen. Jeg legger til grunn at hovedstyret gjør de nødvendige avklaringer av Tangens private formuesforhold før tiltredelse. Jeg merker meg at saken ikke er ferdigstilt fra Norges Banks side. Banken har uttalt at den tar sikte på at arbeidet skal sluttføres til hovedstyrets møte 27. mai, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Statsministeren tar saken til etterretning

NTB har spurt statsminister Erna Solberg om saken.

– Det er representantskapet som er tilsynsorgan for Norges Bank. Det er de som følger opp saken. Fra regjeringens side tar vi dette ad notam. Vi mener det er forholdet mellom representantskapet og Norges Bank som må diskutere om dette var riktig eller ikke, sier hun.

Solberg vil heller ikke kommentere om hun frykter at saken svekker tilliten folket har til Norges Bank og Oljefondet.

– Jeg synes det er viktig å respektere det Stortinget har vedtatt er rolledelingen mellom regjeringen og Norges Bank, og det er at Norges Bank er uavhengig. Da vil ikke jeg kommentere alle disse tingene som oppfattes som at jeg blander meg inn i indre ting i Norges Bank, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.