– Det er en påfallende taushet fra Arbeiderpartiet i debatten om skatteparadiser og skatteflukt, hevder Kaski.

Hun anklager Ap for å vike unna debatten etter de siste dagers avsløringer i Aftenposten og en rekke andre medier. I tillegg finner hun det uforståelig at den gamle alliansepartneren stemte imot en rekke SV-forslag om skatteflukt i forrige periode.

– Og for det tredje er det utrolig at partiet heller ikke denne gangen kommer med egne initiativ mot bruk av skatteparadiser når dette igjen er på dagsordenen. Ap har jo tidligere snakket om at denne saken er så viktig for dem, sier Kaski.

Fem forslag

SV-nestlederen viser til at partiet i forrige periode fremmet et tjuetall forslag mot skatteflukt og bruk av skatteparadiser, som Ap stemte imot.

– Fem forslag er særlig relevante. Blant annet at alle statseide selskaper og fond skal trekkes ut av skatteparadiser, samt at regjeringen ikke skal inngå handelsavtaler med land som hindrer arbeid mot kapitalflukt, sier Kaski.

Arbeiderpartiets finanspolitiker Eigil Knutsen finner angrepet fra SV uforståelig og «veldig spesielt».

– Jeg har iallfall ikke vært taus om skatteparadiser, sier Knutsen og viser til avisinnlegg og intervjuer om saken.

6 av 17 punkter

– I regjering var vi i front internasjonalt. I 2015 fremmet vi sammen med KrF et forslag om et eierskapsregister, og i arbeidet med skatteforliket fikk vi gjennomslag for en lang rekke forslag om åpenhet i næringslivet og bekjempelse av skatteunndragelser og bruk av skatteparadiser, sier han.

– Faktisk var 6 av skatteforlikets 17 punkter knyttet til dette. Nå er det opp til regjeringen å følge opp, tilføyer han.

At Ap ikke stemte for SVs forslag, hadde med skatteforliket med regjeringen å gjøre, framholder Knutsen.

– Vi var rett og slett opptatt av størst mulig politisk gjennomslag, sier han.(Vilkår)