Da Trond Giske søndag sa fra seg vervet som nestleder i Arbeiderpartiet, stilte han også sin plass som finanspolitisk talsperson og leder for stortingsgruppens finansfraksjon til disposisjon.

Det er partiets stortingsgruppe som først må ta formell stilling til om Giske skal byttes ut. Deretter må valgkomiteen ta stilling til om løsningen blir å flytte på én person eller om det skal legges opp til en større kabal som gir rokeringer i partiets ulike fraksjoner.

Det er trolig et begrenset utvalg kandidater som anses som trygge valg til vervet blant representantene som ikke allerede er leder for en av fraksjonene. For Ap-ledelsen kan det vise seg å bli et vanskelig valg mellom det å åpne opp igjen krevende diskusjoner om komitéfordelingen eller det å satse på en kandidat som ses på som et mer usikkert kort.

Kjønn og geografi

Rigmor Aasrud nevnes som en mulig kandidat til å ta over vervet etter Giske. Aasrud, som var fornyingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2009 til 2013, ble i høst leder for Arbeiderpartiets kommunalfraksjon. Det som kanskje taler imot hennes kandidatur er at hun nettopp er tildelt et nytt område og er tiltenkt en aktiv rolle i innvandringsdebatten i årene fremover.

Aasrud besvarte ikke DNs henvendelser mandag.

Espen Barth Eide, som tidligere har vært både forsvars- og utenriksminister, nevnes også blant kandidatene som ses på som trygge valg. Eide er i dag leder for Aps energi- og miljøfraksjon på Stortinget.

Barth Eide ønsket ikke å kommentere saken mandag.

I valget må det også tas hensyn til kjønnsbalanse og geografisk fordeling blant fraksjonslederne. Det er i dag seks kvinner og seks menn som leder de til sammen 12 fraksjonene.

Sterke reaksjoner

Giske tok i høst over vervet som finanspolitisk talsperson og fraksjonsleder etter Marianne Marthinsen. At Marthinsen ble vraket etter fire år i vervet skapte sterke reaksjoner innad i partiet. Partiets to finanspolitiske rådgivere sa opp sine stillinger med umiddelbar virkning etter at Marthinsen ble vraket.

Marthinsen besvarte ikke DNs henvendelser mandag. Ifølge Aftenposten skal det imidlertid være uaktuelt at hun returnerer som fraksjonsleder, blant annet på grunn av uroen i høst og fordi Marthinsen i vår skal ha permisjon i en lengre periode for å gå på Forsvarets høyskole.

DN hadde mandag kontakt med en rekke av Aps stortingsrepresentanter. Mange av dem mener det er for tidlig i å lansere kandidater til vervet som finanspolitisk talsperson.

– Jeg har tillit til at Jonas og valgkomiteen gjør de nødvendige vurderinger og at gruppemøte deretter tar stilling til navn, skriver Masud Gharahkhani i en tekstmelding.

– Det er mange dyktige folk i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Jeg ønsker ikke å spekulere i navn. Dette er en jobb for valgkomiteen, skriver Tuva Moflag i en tekstmelding.(Vilkår)

Derfor vil ikke Giske innrømme at Støre ba ham gå
Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN, kommenterer kampen om sannheten, som har oppstått etter at Trond Giske trakk seg som Arbeiderpartiets nestleder.
01:48
Publisert: