Det er i Facebook-gruppen «Valgkamputvalg Tromsø Ap 2019» det ligger en lenke til en rekke valgkampdokumenter for lokallaget i Google Disk, deriblant valgkampplanen.

Da DN gikk inn på denne lenken mandag formiddag, ga det tilgang til alle dokumentene, inkludert andre som handlet om budsjett, ferieliste og arbeidsfordeling. Lenken lå åpent ute, selv om man ikke var medlem av Facebook-gruppen.

Etter at DN skrev om saken, er ikke lenken lenger i Facebook-gruppen. Tilgangen på dokumentene har også blitt endret, slik at det ikke holder å ha lenken for å lese dokumentene.

Svakheter ved toppkandidaten

I valgkampplanen kommer det frem at Tromsø Ap har gjennomført en såkalt SWOT-analyse, som ser på styrker («Strengths»), svakheter («Weaknesses»), muligheter («Opportunities») og trusler («Threats»).

Under «utfordringer/trusler» blir det blant annet trukket frem flere punkter om Gunnar Wilhelmsen, som er Aps ordførerkandidat:

 • Gunnars fortid
 • Gunnars roller i Tromsø

Wilhelmsen blir også pekt på som en styrke i analysen.

Her er hele listen over styrker, svakheter, muligheter og utfordringer/trusler:

Dette er et av flere valgkampdokumenter fra Ap som er åpent tilgjengelig.
Dette er et av flere valgkampdokumenter fra Ap som er åpent tilgjengelig. (Foto: Faksimile: Arbeiderpartiet)

Dette sier Wilhelmsen

– Hvorfor har partiet definert fortiden din en svakhet?

– Det er først og fremst knyttet til habilitetsutfordringer fordi jeg har en stor bekjentskapskrets fra idrett, kultur og næringsliv. Alt dette hadde jeg en nyttig gjennomgang med kommuneadvokaten om, sier Wilhelmsen.

Han fremholder at fortiden og de mange rollene også kan ses på som en mulighet.

– Jeg har holdt på med mye. Jeg har null politisk erfaring og skal kanskje styre en av Norges største byer. Men det er også en mulighet. Snart skal jeg legge frem hvordan jeg ser på den økonomiske situasjonen for byen. Det er jo noe riv ruskende galt når vi er på 417 plass på kommunebarometeret, sier Wilhelmsen.

– Kan bekymringen for fortiden ha en sammenheng med din tilknytning til gutteklubben Kuken?

– Nei, jeg det kan jeg ikke tenke meg, sier Wilhelmsen.

Han kan bli den tredje Ap-ordføreren fra den omtalte gutteklubben

Uheldig glipp

Valgkampleder Jarle Heitmann i Tromsø Ap beskriver saken som «uheldig og en glipp.

– Men det er viktig for oss å si at dette ikke er hemmelige dokumenter. Innholdet er bredt delt i partifora, sier han.

Heitmann er overbevist om at alle partier gjør swot-analyser der styrker og svakheter kartlegges.

– Ap står for åpenhet og slikt sett er ikke offentliggjøringen et problem, sier han.

– Ikke et problem?

– Jo, det er en glipp, men det er som sagt ingen hemmeligheter her.

– Hvorfor er Gunnar Wilhelmsens fortid en svakhet?

– Vi har jo allerede sett at Høyre har angrepet ham for næringsvirksomheten. Men samtidig er det jo slik at en potensiell svakhet også kan være en styrke eller mulighet.

– Er det noe annet i fortiden enn næringsvirksomheten som dere anser som en svakhet?

– Gunnar har hatt et aktivt liv, med mange roller innenfor næringsliv, idrett og kultur. Media i Tromsø har bredt belyst dette det siste året. Det er naturlig at partiet har gjort sin egen gjennomgang, og vi er glade for at han valgte å stille opp som vår ordførerkandidat, sier Heitmann.

Vingling og homogen liste

I planen står det også om svakheter, utfordringer og trusler. Der står blant annet disse poengene under «svakheter»:

 • Mistet noen av de profilerte
 • Økning i eiendomsskatt
 • Innføring av bompenger
 • Vingling
 • Homogen liste
 • Intern problematikk

Dette er ikke første gang det har vært snakk om lekkasjer og Ap i valgkampen. Før helgen omtalte både DN og VG interne notater laget av partikontoret.

Flere trusler

Ordførerkandidat Wilhelmsens fortid er ikke den eneste trusselen analysen peker på. Det blir også trukket frem utfordringer overfor LO, samarbeid med andre partier på venstresiden, økonomiske problemer og satt spørsmålstegn om partiets liste:

 • Manglende økonomi-«kontroll»
 • Samarbeid med Rødt og SV
 • Vil hele lista bidra

Det blir også trukket frem at det kan bli redusert «valgfrihet» som en følge av avvikling av fritt brukervalg i hjemmetjenesten.

Saken oppdateres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.